Lauri Eskelinen

Lauri Eskelinen on asiakaskokemuksen, paremman palvelun ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämisen intohimoinen puolestapuhuja. Hänellä on taustaa kiinteistöalalta eri rooleista ja hän valmistui vuonna 2020 Laurean Service Innovation and Design MBA-tutkintokoulutuksesta. Hän haluaa olla itse vaikuttamassa omalla esimerkillään konservatiivisen kiinteistöalan välttämättömään murrokseen asiakaslähtöisempään ja läpinäkyvämpään suuntaan ja siihen, että asioita voi tehdä eri tavalla.