Diversiteetti rekrytoinnissa – yhteiskunnallisesti tärkeä rekrytointiteko?

Sydämeni täyttyi ylpeydestä ja ilosta, kun taannoin keskustelin erään yrityksen rekrytoivan esihenkilön kanssa heidän rekrytointifilosofiastaan. Yrityksen kulttuurikäsikirjaan oli erikseen kirjoitettu, että heille on tärkeää tarjota työmahdollisuuksia myös niille työnhakijoille, jotka ovat tällä hetkellä työtä vailla ja motivoituneita työllistymään ja kehittämään osaamistaan uuteen suuntaan. Minun korvissani tuo lause oli täyttä sinfoniaa. Rekrytoiva esihenkilö oli juuri todennut, että rekrytointipalvelu, jonka puolesta olen itse puhunut jo toista vuosikymmentä, oli erikseen nostettu esiin yrityksen yhtenä rekrytointiväylänä ja vielä kirjattu kulttuurikäsikirjaan. Mieletöntä!

Tehtäväni on ollut auttaa niitä ihmisiä, joita työelämän murros ja epäjatkuvuus on kohdannut, ja jotka kirjaimellisesti ovat työtä vailla. Autan heitä, jotka ovat aktiivisessa työnhaussa usein tahtomattaan täynnä motivaatiota ja uuden oppimisen nälkää. Autan heitä, jotka ovat kohdanneet lukuisia vastoinkäymisiä työnhaussa, saaneet ei kiitos -viestejä tai pahimmillaan eivät ole kuulleet mitään yrityksestä, johon ovat hakeneet. Autan heitä, jotka eivät ole onnistuneet vielä löytämään sitä uutta työpaikkaa itselleen joko osaamisen kapea-alaisuuden tai käytännön kokemuksen puutteen vuoksi. Autan heitä, jotka yrittävät etsiä sinnikkäästi taloudellista turvaa, ammatillista itsevarmuutta ja kaikkea sitä, mikä meiltä puuttuu, kun työpaikka on mennyt alta tai emme ole vielä edes päässeet työelämään kiinni. Voitte vain arvata, miten hienoa oli kuulla, että joku yritys on erityisesti halukas valitsemaan juuri tuohon kohderyhmään kuuluvan uuden osaajan itselleen.

Viime viikkoina olen käynyt lukuisia keskusteluja yritysten Talent Acquisition Leadien ja rekrytointipäättäjien kanssa, sillä kartoitamme parhaillaan yritysten lähitulevaisuuden tarpeita rekrytointiosaajien osalta. Kaikissa näissä keskusteluissa on noussut esille rekrytoinnin etiikka ja erityisesti yritysten vahva tahtotila edistää diversiteettiä rekrytoinneissa.

Mitä tuo diversiteetti sitten merkitsee eri yrityksille?

Mimmit koodaa -hanke on tullut tunnetuksi ohjelmistoalan yrityksissä näyttävänä diversiteetin osoituksena siitä, miten tärkeää on saada myös naisia IT-alalle. Toiselle yritykselle kulttuurisen monimuotoisuuden lisääminen voi olla tavoiteltu tahtotila. Kolmas yritys etsii diversiteetin lisäämisellä nuoreen tiimiinsä enemmän kokemusta työuralta ja heterogeenisempää ikäjakaumaa. Ja neljäs yritys miettii, pitäisikö tiimiin palkata enemmän introverttejä, analyyttisyyttä tai luovia visionäärejä?

Voiko monimuotoisuus rekrytoinneissa tarkoittaa myös sitä, että jokaisessa yksittäisessä rekrytoinnissa kriteerinä ei olekaan osaamisen täydellinen sopivuus juuri meidän tarpeeseemme, vaan voimme myös antaa ihmisille mahdollisuuksia kasvaa tehtäviin ja ponnistaa niihin erilaisista lähtökohdista – myös sieltä työttömyyden epävarmuudesta?

Voiko diversiteetti siis olla sitä, että työntekijöillä on erilaisia taustoja myös sen suhteen, mikä on ollut heidän työmarkkinastatuksensa rekrytointihetkellä? Millaista oppia ja ymmärrystä voimmekaan saada näiltä ihmisiltä, joita työelämä ei aina ole kohdellut reilusti?

Diversiteetti rekrytoinnissa2.jpg-1

Minulla on ollut ilo todistaa hienoja uratarinoita, joita ihmiset ovat päässeet rakentamaan, kun heille on annettu mahdollisuus ponnistaa uusiin tehtäviin tukeutumalla omaan persoonaan, sen vahvuuksiin ja vahvaan tahtoon kehittyä ja kasvaa. Kaikkiin rekrytointeihin ei tarvita valmiita syväosaajia, vaan yrityksillä on mahdollisuus myös rekrytoida potentiaalia. Minusta sekin on diversiteettiä, mutta sitäkin enemmän se on myös yhteiskunnallisesti tärkeä rekrytointiteko, jolla on merkittävää taloudellista ja hyvinvointia lisäävää vaikutusta sekä yksilölle itselleen kuin koko kansantaloudelle.

Voit tutustua tarkemmin meidän Talentgaten työhön ja tekemiseen: www.talentgate.fi. Tässä lyhyt kuvaus siitä, millaisella palvelulla autamme yrityksiä kasvamaan ja yksilöitä toteuttamaan uusia uraunelmiaan.

Mikä on rekrytoiva koulutusohjelma?

Rekrytoiva koulutusohjelma on rekrytointiin tähtäävä koulutus, joka järjestetään yhteistyössä julkisen sektorin eli paikallisen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Rekrytoivassa koulutusohjelmassa yhdistyy asiantuntijakoulutus ja työssäoppiminen käytännön tehtävissä.

Parhaimmillaan rekrytoivassa koulutusohjelmassa yritys saa tiimiinsä motivoituneen ja tuoreilla opeilla varustetun työntekijän. Työntekijä puolestaan pääsee kehittämään taitojaan osaamisaluetta tukevassa koulutuskokonaisuudessa ja viemään opit suoraan käytäntöön, sekä saa mahdollisuuden edetä urapolullaan kohti uutta unelmien työtä.

Rekrytoivassa koulutusohjelmassa moderni oppiminen toteutuu käytännössä, sillä tutkitusti jopa 70 % oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä.

Inspiraation lähteeni tähän kirjoitukseen on noussut mm. keskusteluista Finders Seekersin Sofia Pohlsin kanssa rekrytoinnin etiikasta. Sofian ajatuksiin pääset tutustumaan tarkemmin täältä!

Gallant