Miksi kasvu on tärkeää?

”Alle yhden kanan kasvattaminen kannattaa heikosti”. Vanha ja viisas sanonta, joka sisältää kasvun sisimmän olemuksen. Mikäli et huolehdi kasvun edellytyksistä, niin olet kohta kierteessä, jossa tekemisen mahdollisuudet kutistuvat olemattomiin.

Kasvu tai kasvaminen on luonnonlaki, jota ei voi tai oikeammin ei kannata vastustaa. Esimerkiksi Suomen puuston kuutiomääräinen tilavuus on kasvanut 40 % vuodesta 1970, vaikka samaan aikaan myös hakkuiden määrät ovat kasvaneet. Ja kaikki tämä, vaikka meillä on ollut erilaisia hallituksia ja eduskuntia. Maailma vaan etenee eikä pysähdy.

Kasvu on olemassaolon edellytys. Se hetki, kun kasvu pysähtyy alkaa kuihtuminen, niin luonnossa kuin liike-elämässäkin. Siksi kasvu on tärkeää.

Kysymykseen ”voiko Ladalla ajaa mutkaan sataaneljääkymppiä?”, vastaus kuuluu ”teoriassa kyllä, käytännössä kerran”. Vähän sama ajatus liittyy myös kasvuun. Se on vaikeaa, mikäli yritetään samoilla resursseilla ja/tai toimintamalleilla. Edellytyksiä on siis muutettava. On joko lisättävä resursseja (rahaa, ihmisiä, osaamista) tai tehostettava toimintatapoja. Jos kyvykkyys riittää, niin mielellään molempia. Tämä tarkoittaa usein myös kulujen kasvua, joten kasvun aikaansaaminen on myös investointia kasvuun.

Kasvu on siis myös vastuullista ja kokonaisvaltaista suunnittelua vaativaa. Kasvu vaatii myös tuotannon ja palveluiden valmiuksien varmistamista. Ilman kokonaisvaltaista suunnittelua ja valmiuksia saattaa kasvu johtaa vain negatiiviseen lopputulokseen. Laatu- ja toimitusongelmat ovat se tavanomaisin vaaran paikka.

Mistä ja miten kasvua tulisi hakea?

Tapoja ja mahdollisuuksia on monia. Voidaan ostaa toinen yritys tai tehdä orgaanista kasvua. Voidaan laajentaa toimitiloja tai valikoimia. Voidaan palkata lisää myyjiä tai markkinoida kiivaammin. Tärkeää on, että kasvun kaava on sellainen, jonka oma organisaatio kestää.

Lisäksi olisi hyvä tehdä valintoja, jotka ovat kestäviä eikä vain lyhytaikaisia temppuja. Siksi kasvun suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Tutkia markkinoita, trendejä ja ilmiöitä. Miettiä, onko omat tuote/palveluvalikoimat oikeassa asennossa vai olisiko siellä mahdollisesti kehitettävää. Arvioida omia toimintatapoja ja niiden tehokkuutta. Kasvu on siis tärkeää. Siksi sen suunnittelukin on erityisen tärkeää. Ei riitä, että vaan budjetoi kasvua, sitä pitää myös suunnitella ja johtaa koko ajan.

Miten kasvua siis suunnitellaan ja itse asiassa miten sitä muotoillaan?

Kasvun muotoilu on vasta nousussa oleva käsite, mutta se on kaikkinensa hieno ja ajatusmaailmaa laajentava sekä rikastava. Muotoilu on paljon kokonaisvaltaisempaa ja vastuullisempaa kuin pelkkä kasvun budjetointi ja seuranta.

Siinä missä aiemmin kasvutavoitteet jaettiin budjetointipelin kanssa organisaatiolle imperatiivina, on nykyaikainen kasvun muotoilu paljon laajemmin osallistavaa ja motivoivaa.

Pitää ymmärtää kasvun reunaehdot aiempaa laajemmin ja tarkemmin, jotta kasvukaava olisi ylipäätään toteuttamisvalmis. Toimialasta riippuen nuo ehdot ovat erilaisia. Suppealla maantieteellisellä alueella toimivan kapean sektorin yrityksillä voi olla haasteellista tehdä kasvuloikkia, mikäli toiminta-aluetta ja/tai tuote/palveluvalikoimaa ei olla valmiita muuttamaan ehkä aika radikaalillakin tavalla. Toisaalta jollekin toiselle yritykselle verkossa toimiminen voi tarjota valtaviakin kasvumahdollisuuksia, joskus jopa varsin pienin investoinnein. Maailma jakautuu yhä kiihtyvällä tahdilla.

Vaikka kasvu on tärkeää, ei vähiten dynamiikan ja edistyksen kannalta, niin kasvun yltiöpäinen ihailukaan ei ole oikein. Joskus kasvu voi tulla vain niin kalliiksi, että sen tavoittelu ei vaan kannata. On täysin hyväksyttävää, jos olosuhteet huomioiden valitsee kasvun sijaan kannattavuuden kehittämisen. Vaikka iso osa yritysten ongelmista ratkeaisi kasvun kautta (olettaen, että kulut nousevat hitaammin), niin aina se vain ei ole mahdollista tai edes järkevää. Kunnioitetaan siis yritysten omia valintoja, mutta kannustetaan silti kasvuun. Se on kuitenkin iloisempi ja postiviinen asia lähtökohdiltaan

Gallant