24/7-yhteiskunta haastaa vähittäiskauppaa innovoimaan asiakaslähtöisemmin

Kaupungistumisen megatrendin myötä yhteiskunnan 24/7-trendi on korostunut viime vuosina. Trendin korostuminen johtuu useista tekijöistä. Näitä ovat mm. digitalisaatio ja teknologian nopea kehitys. Internet, älypuhelimet ja verkkokauppa ovat tehneet sen, että ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja käyttää palveluja milloin tahansa ja mistä tahansa.

Kuluttajat odottavat yhä enemmän joustavuutta ja mukavuutta palvelujen ja tuotteiden saatavuudessa. Vastatakseen näihin odotuksiin, ovat yritykset alkaneet tarjota palvelujaan ja tuotteitaan ympärivuorokautisesti. Globaali talous toimii ympäri vuorokauden, ja yritykset haluavat ylläpitää jatkuvaa yhteyttä asiakkaisiin, kumppaneihin ja toimittajiin eri aikavyöhykkeillä. Samaan aikaan etätyön yleistyminen ja tarve joustaville työaikojen ja työpaikan järjestelyille ovat osaltaan edistäneet 24/7-yhteiskunnan kehittymistä. Lisäksi palveluiden tarjoaminen 24/7 asiakkaille voi toimia erottautumistekijänä kilpailluilla markkinoilla.

Yhteiskunnan 24/7-trendi vaikuttaa lähes jokaiseen toimialaan

24/7-yhteiskunnan kehittyminen on nähtävissä eri aloilla. Verkkokauppa on yksi merkittävimmistä 24/7-yhteiskunnan ilmentymistä. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä ostoksia milloin tahansa, ja monille verkkokaupoille on tullut normaaliksi tarjota ympärivuorokautista asiakaspalvelua ja toimituksia. Ravintolat, apteekit, huoltoasemat ja monet muut palvelualat tarjoavat yhä useammin palvelujaan 24/7. Tämä vastaa kuluttajien kasvavaan tarpeeseen joustaville aukioloajoille.

Streaming-palvelut, verkkopelaaminen ja sosiaalinen media ovat saatavilla ympäri vuorokauden ja nämä ovat osaltaan totuttaneet kuluttajat palveluiden jatkuvaan saatavuuteen. Monet viihde- ja teknologiayritykset ovat investoineet resurssejaan palveluiden ympärivuorokautiseen tarjontaan. Monet terveydenhuollon palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden kiireellisten tilanteiden varalta. Lisäksi digitaaliset terveydenhuollon sovellukset ja palvelut ovat helpottaneet pääsyä terveydenhoitoon milloin tahansa. Logistiikkayritykset ja joukkoliikenne pyrkivät tarjoamaan palvelujaan ympäri vuorokauden, mikä mahdollistaa tavaroiden ja ihmisten liikkumisen joustavammin.

Tämä trendi on mahdollistanut monia etuja, kuten paremman saatavuuden ja joustavuuden, mutta siitä voi seurata myös haasteita, kuten työn ja vapaa-ajan tasapainon vaikeutuminen ja lisääntynyt stressi.

verkkokaupan toimitukset

Asiakkaiden odotukset vähittäiskaupalle kasvavat

Kun tarkastellaan asiaa vähittäiskaupan näkökulmasta, ovat 24/7-toimitukset tulleet yhä tärkeämmiksi verkkokaupan kilpailueduksi, ja niiden suosio on kasvanut vuosien varrella.

Asiakaslähtöiset innovaatiot ovat tarjonneet mahdollisuuksia uusille palveluille, kuten:

  • Pikatoimitukset: Asiakkaat odottavat yhä nopeampia toimitusaikoja, ja monet verkkokaupat ovat vastanneet tähän tarpeeseen tarjoamalla pikatoimituksia – jopa samana päivänä. Tämä trendi voi kasvaa edelleen, kun verkkokaupat pyrkivät tarjoamaan entistä nopeampia toimituksia.
  • Toimitus milloin tahansa: Monet verkkokaupat tarjoavat nyt 24/7-toimitusvaihtoehdon, mikä tarkoittaa, että asiakkaat voivat tilata tuotteita milloin tahansa, olivatpa he sitten töissä päivällä tai kotona keskellä yötä.
  • Kuriiripalvelut: Verkkokaupat voivat tehdä yhteistyötä erilaisten kuriiripalveluiden kanssa varmistaakseen, että tuotteet toimitetaan asiakkaille vuorokauden ympäri. Tämä voi liittyä myös automaattisiin toimitusjärjestelmiin.
  • Älykkäät toimitusreitit: Käyttämällä tekoälyä ja reaaliaikaista tietoa, verkkokaupat voivat optimoida toimitusreittejä ja aikatauluja varmistaakseen nopeat ja tehokkaat toimitukset milloin tahansa.
  • Automaatio ja robotiikka varastotoiminnoissa: Varastotoimintojen automatisointi on lisännyt tehokkuutta vähittäiskaupassa. Robottien avulla tuotteiden keräily ja varastointi voidaan tehdä nopeammin ja virheettömämmin. Tämä vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja parantaa toimitusaikoja.
  • Paikalliset toimitukset: Yhä useammat verkkokaupat tarjoavat paikallisia toimitusvaihtoehtoja, mikä voi tarkoittaa nopeampia toimitusaikoja ja joustavampia aikatauluja.
  • Asiakaskokemuksen parantaminen: 24/7-toimitusten tarjoaminen voi olla merkittävä kilpailuetu. Verkkokaupat pyrkivät parantamaan asiakaskokemusta tarjoamalla joustavia toimitusvaihtoehtoja.

Automaatio ja robotiikka varastotoiminnoissa

Verkkokauppa.com selvitti oman datansa perusteella, mitä ihmiset ostavat yöaikaan. Yöllisistä ostoksista löytyi monipuolisesti tuotteita laidasta laitaan: televisioita, pelikonsoleita, legoja, urheilukelloja, kahvikoneita ja jopa sähkökitara. Arvokkaammista tuotteista on ostettu kesäöinä eniten kannettavia tietokoneita, PS5-pelikonsoleita ja puhelimia. Kallein yksittäinen ostos on ollut yli 2000 euron arvoinen Apple Mac -tietokone. Virvoitus- ja energiajuomat sekä makeiset ovat nekin käyneet hyvin kaupaksi. Toisinaan yölliset ostokset olivat selkeästi akuuttiin tarpeeseen tulleita, kuten helleyönä tilattu ilmastointilaite.

Vaikka 24/7-yhteiskunnan trendi tarjoaa monia etuja, kuten joustavuutta ja parempaa saatavuutta, se voi myös aiheuttaa haasteita. Tässä palveluiden kehittäminen kohtaa uudenlaiset vastuullisuuden vaatimukset. Vaikka kuluttajien odotukset palveluille kasvavat, on tunnistettava myös asiakkaiden halu maksaa ympärivuorokautisesta tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta. Yritysten on punnittava kattaako ympärivuorokautisella palveluilla saatavat tulot tarvittavat investoinnit sekä kasvaneet kulut.

Gallant