Edellekävijät palvelut

Palvelumme

Edelläkävijät® on vuonna 2020 perustettu yhteisö tulevaisuuden kestävästä muotoilusta ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille. Edelläkävijät tarjoaa jäsenilleen sisältöjen ja ajankohtaisten tapahtumien lisäksi myös tulevaisuuden kestävään muotoiluun liittyviä palveluita. Konseptoidut palvelut koostuivat tällä hetkellä osallistavista yhden päivän työpajakokonaisuuksista tulevaisuuden ennakointiin, palveluiden konseptointiin sekä OKR-toimintamalliin liittyen. Palvelut toteuttavat Veren kokeneet liiketoiminta- ja palvelumuotoilijat.

EDELLÄKÄVIJÖIDEN TULEVAISUUSPÄIVÄ

Edelläkävijöiden tulevaisuuspäivän avulla luodaan yhteinen ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet, joilla yritys vastaa määritettyyn tulevaisuuskuvaan mahdollisimman menestyksekkäästi.

Tulevaisuuspäivä perustuu osallistavalle yhteiskehittämiselle ja toimii yhtenä kulttuurimuutoksen mahdollistajana perinteisessä toimintaympäristössä. Työpajan kesto on 6 tuntia ja se voidaan järjestää joko digitaalisena tai kasvokkaisena työpajana.

Käynnistystapaamisessa tutustutaan keskeisiin tulevaisuuden ilmiöihin Futures Platform -alustan avulla. Tulevaisuuspäivän osallistujat pääsevät äänestämään itselle tärkeimpiä tulevaisuuden ilmiöitä ennakkotehtävänä.

Varsinainen työpaja koostuu tulevaisuuden ilmiöiden priorisoimisesta, niiden vaikutusten kuvaamisesta, kehitystoimenpiteiden ideoinnista ja konseptoinnista.

Edelläkävijöiden tulevaisuuspäivä auttaa organisaatiotasi koskevien tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamisessa, toimintaympäristön muutosten arvioinnissa ja tarjoaa kehitystoimenpiteitä tulevaisuuskuvan mukaisen strategisen suunnan ottamiseen. Tulevaisuuspäivä soveltuu joustavasti eri kokoisille yrityksille ja tiimeille.

EDELLÄKÄVIJÖIDEN OKR-PÄIVÄ

Edelläkävijöiden OKR-päivän tavoitteena on auttaa yrityksiä ja tiimejä kuvaamaan keskeisimmät toimintaa ohjaavat tavoitteet ja avaintulokset valitulle ajanjaksolle. OKR-malli auttaa strategian toteutuksessa sekä vahvistaa ketteryyttä ja jatkuvan oppimisen kulttuuria.

OKR-toimintamalli perustuu Googlen ja Intelin kehittämään tavoitejohtamisen malliin, joka on saavuttanut suuren suosion maailmanlaajuisesti viime vuosina. Työpajan kesto on 6 tuntia ja se voidaan järjestää joko digitaalisena tai kasvokkaisena työpajana.

Käynnistystapaamisessa käydään läpi yrityksen/tiimin tavoiteasetannan nykytila sekä katselmoidaan nykyinen johtamismalli.

Varsinainen työpaja alkaa teoriaosuudella OKR-mallin perusteista, minkä jälkeen työstetään sekä liiketoiminta/tiimitason että yksilötason OKR-mallit osallistavan yhteiskehittämisen keinoin. Edelläkävijät on Tangible Growthin strateginen kumppani, joten halutessasi saat OKR-työpajapäivän tuotokset dokumentoituna suoraan digitaaliselle alustalle. Tangible Growth on johtava digitaalinen alusta strategian toimeenpanoon ja OKR-mallin käyttöön.

Edelläkävijöiden OKR-päivä auttaa organisaatiotasi asettamaan strategiasta johdettuja tavoitteita ja avaintuloksia sekä varmistamaan, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa strategian toteutuksessa. OKR-päivä soveltuu joustavasti eri kokoisille yrityksille ja tiimeille.

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KONSEPTIPÄIVÄ

Edelläkävijöiden konseptipäivän tavoitteena on auttaa yrityksiä uusien palveluideoiden ketterässä innovoinnissa ja konseptoinnissa palvelumuotoilun keinoin. Päivässä luodaan asiakkaille houkuttelevia, liiketoiminnallisesti kestäviä ja toteutuskelpoisia uusia palvelukonsepteja.

Muotoiluajatteluun perustuva kehitystyö on ketterää, kokeilevaa ja osallistavaa. Siinä empatia on vahvassa roolissa. Työpajan kesto on 6 tuntia ja se voidaan järjestää joko digitaalisena tai kasvokkaisena työpajana.

Käynnistystapaamisessa käydään läpi yrityksen nykyiset palvelut sekä palveluiden kehittämis- ja uudistamistavoitteet tulevalle.

Varsinainen työpaja alkaa asiakaspersoonien ja -polkujen kuvauksilla, minkä jälkeen ideoidaan erilaisia palvelukonsepteja. Palvelukonseptit priorisoidaan ja valituista konsepteista rakennetaan ketteriä prototyyppejä palvelumainos-menetelmän avulla.

Edelläkävijöiden konseptipäivä sopii organisaatiollesi, jos sen palvelutarjooma kaipaa uusia innovatiivisia konsepteja tai haluatte kehittää nykyisistä palveluista entistä asiakaslähtöisempiä ja kustannustehokkaampia. Konseptipäivä soveltuu joustavasti eri kokoisille yrityksille ja tiimeille.

Etsitkö jotain muuta?
Laita viestiä, niin räätälöidään
sinulle sopiva ratkaisu!