Muotoilumenetelmät haltuun: Tulevaisuuskuvan rakentaminen

Tulevaisuuskuvan rakentaminen on tapa muodostaa tarinallinen kuvaus valitusta tulevaisuuden suunnasta. Tarinankerronta on vahva tapa viestiä tulevaisuudesta tunteita herättävällä ja vangitsevalla tavalla. Se auttaa myös konkretisoimaan valittua tulevaisuuden kuvaa. Menetelmää voi hyödyntää joustavasti osana tulevaisuuden ennakoinnin prosesseja.

Tulevaisuuskuvan rakennus-2

Ennen tulevaisuuskuvan rakentamista tulee tutkia tulevaisuuden megatrendejä, ilmiöitä ja heikkoja signaaleja valitulla aikavälillä, sekä valita niistä keskeisimmät. Tulevaisuuskuvan rakentamiseen on hyvä varata noin 60 minuuttia/kanvas. Kanvaksia voi täyttää useamman kuvaamaan eri näkökulmia tulevaisuuteen. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on noin 2-6 henkilöä.

Kanvakselle laadittu tarinallinen tulevaisuuskuva voidaan vielä kuvata esimerkiksi sarjakuvana tai vaikkapa videona, tai siitä voidaan laatia esimerkiksi posteri. Tulevaisuuskuvaa voi käyttää tulevan kehitystyön pohjana tai syötteenä asiakastutkimuksessa.

Kanvaksen täyttö

1   Ilmiöt ja heikot signaalit - 10 min

Aloittakaa kirjaamalla valittuun tulevaisuuskuvaan liittyvät ilmiöt ja heikot signaalit. Tulevaisuuskuvan voi rakentaa esimerkiksi tietyn megatrendin näkökulmasta (esim. digitalisaatio, ilmastonmuutos) tai vaikkapa kuvaamaan tietyn asiakaspersoonan kannalta relevanttia tulevaisuutta.

Esimerkki: Tutkitaan johtamisen tulevaisuutta 5 vuoden aikajänteellä. Valitaan keskeisiksi ilmiöiksi elinikäinen oppiminen, autonominen tiimityö ja johtajuuden kriisi. Heikkoina signaaleina tunnistetaan johtajien siirtyminen yrittäjiksi, 80% työajan yleistyminen ja työnteon merkityksen lasku statussymbolina.


2   Toivotut tulevaisuudet - 15 min
Kuvatkaa seuraavaksi keskeisimmät toivotut tulevaisuudet valittuihin ilmiöihin peilaten. Miltä maailma ja toimintaympäristömme ideaalitilanteessa näyttää valittuna ajanhetkenä?

Esimerkki: 4-päiväinen työviikko 100% palkalla yleistyy. Oman osaamisen kasvattaminen työajalla on normi kaikilla aloilla. Työhyvinvointi lisääntyy ja uupumukseen liittyvät poissaolot vähenevät.


3   Ei-toivotut tulevaisuudet - 15 min
Pohtikaa seuraavaksi negatiivisia tulevaisuuksia. Miten maailma ja toimintaympäristömme kehittyvät pahimmassa mahdollisessa tapauksessa?

Esimerkki: Motivoitunutta työvoimaa ei enää löydy. Ihmisistä tulee ikuisia opiskelijoita, jotka eivät sitoudu mihinkään. Organisaatiot hajoavat ja ihmiset joutuvat työllistämään itse itsensä ilman työsuhde-etuja.


4   Tarinallistettu tulevaisuuskuva - 20 min

Muodostakaa yksi todennäköinen tulevaisuuskuva ja kirjoittakaa se tarinalliseen muotoon. Kuvatkaa, miltä maailma ja toimintaympäristö näyttävät valittuna ajanhetkenä, ja pyrkikää korostamaan havaintoja, jotka erottavat tulevaisuuden nykyhetkestä. Voitte esimerkiksi kuvata, kuinka valitun päähenkilön päivä etenee tulevaisuudessa.

Esimerkki: Anssi Asiantuntija nauttii perjantaiaamuna lastensa kanssa aamupalan ja saattaa nämä kouluun yhdeksäksi. Sen jälkeen Anssi aloittaa 6-tuntisen työpäivänsä osallistumalla työnantajan tarjoamaan virtuaaliseen koulutustilaisuuteen. Anssi on sopinut tiiminsä kanssa, että perjantaisin kokoonnutaan yhteisen lounaan äärelle, joten koulutuksen jälkeen Anssi suuntaa toimistolle. Lounaan jälkeen tiimiläiset reflektoivat viikon aikana oppimaansa. Anssi koostaa pomolle lyhyen raportin opituista asioista ja miten niitä voidaan jatkossa hyödyntää tiimin työssä. Pomo lähettää päivän päätteeksi klo 15 tiimille videotervehdyksenä kiitoksen hyvin sujuneesta työviikosta ja toivottaa rentouttavaa viikonloppua.

Sopikaa, kuka laatii lopullisen, visualisoidun tulevaisuuskuvan tai varatkaa aikaa sen tekemiseen yhdessä tämän harjoituksen jälkeen.

Huomioita

Tulevaisuuskuvia voi laatia eri henkilöiden näkökulmasta laajemman kuvan hahmottamiseksi. Tarinan kirjoittamisessa voi hyödyntää esimerkiksi menetelmää, jossa kukin kirjoittaa vuorollaan yhden lauseen, ja lopuksi teksti stilisoidaan yhtenäiseksi.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Avainluvut
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Palvelumainos
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus

Gallant