Paula Laitio

Paula Laitio on intohimoinen palvelumuotoilija, utelias ongelmanratkaisija ja ihmiskeskeinen insinööri, jonka mielestä yksi hyvä kysymys voi olla arvokkaampi kuin pussillinen valmiita vastauksia. Paulan vahvuus muotoilijana on inhimillisen näkökulman ja muotoilun menetelmien yhdistäminen analyyttiseen päättelykykyyn ja teknologiaymmärrykseen. Muotoilun isoimpana hyötynä Paula näkee sen ihmisiä yhdistävän voiman ja kyvyn luoda yhteistä ymmärrystä laajoista kokonaisuuksista, aina markkinaan vaikuttavien tulevaisuuden ilmiöiden ja asiakastarpeiden tunnistamisesta palvelun innovointiin ja prototypointiin saakka.