Muotoilumenetelmät haltuun: Palvelukonsepti

Palvelukonsepti on suunnitellun palvelun kokonaiskuvaus, jossa käydään läpi palvelun keskeinen idea. Konseptoinnin avulla muodostetaan yhteinen ymmärrys palvelusta sisältöineen, kohderyhmineen ja visioineen. Palvelukonseptin kuvaamista voidaan hyödyntää niin jalostamaan idearaakileesta konkreettinen kokonaisuus kuin kiteyttämään olemassa oleva palvelu ymmärrettävään muotoon.

Palvelukonsepti

Palvelukonseptin kuvaaminen vie noin 30-60 minuuttia ja sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on noin 2-6 henkilöä. Valmiin palvelun kiteytys konseptiksi vie todennäköisesti vähemmän aikaa kuin konseptin rakentaminen kokonaan uuden idean pohjalta. Ennen palvelukonseptin kuvaamista tulee olla hyvä ymmärrys palvelun kohderyhmästä. Palvelukonseptia kuvatessa mukana on hyvä olla niin liiketoiminnan, teknologian kuin muiden palvelun tuottamiseen liittyvien tahojen asiantuntijoita.

Kanvaksen täyttö

 1. Visio - 10 min
  Aloittakaa laatimalla pitkän tähtäimen visio kuvattavalle konseptille. Mihin konsepti tähtää? Voitte kuvata vision esimerkiksi tulevaisuuden uutisotsikon muodossa.
  ESIMERKKI:
  "Yritys Y toi markkinoille uuden tekoälyavusteisen palvelun, jonka avulla arjen ruokahuolto helpottuu huomattavasti."

 2. Asiakkaan tarve - 10 min
  Käykää seuraavaksi läpi, kuka on palvelun asiakas ja minkä tarpeen palvelu ratkaisee. Minkälaista arvoa palvelu tuottaa asiakkaalle?
  ESIMERKKI:
  "Palvelu sopii kaikille hyvän ja terveellisen ruoan ystäville, jotka eivät halua tuhlata arjessaan aikaa aterioiden suunnitteluun ja ruokaostoksilla käymiseen. Palvelu säästää asiakkaan aikaa, vaivaa ja rahaa sekä tuo monipuolisia vaihtoehtoja arjen aterioihin."

 3. Konsepti - 10 min
  Kuvatkaa nyt konseptia kokonaisuutena. Mistä konseptissa on kyse ja miten se toimii?
  ESIMERKKI:
  "Digitaalinen sovellus, joka luo tekoälyn avulla viikon ruokalistan asiakkaan toiveiden perusteella. Sovellus luo lisäksi ostoslistan valittujen ruokalajien ja annoskokojen perusteella. Sovelluksen kautta voi myös tilata ostokset ruoan verkkokaupasta kotiovelle."

 4. Hyöty liiketoiminnalle - 10 min
  Määrittäkää seuraavaksi, mikä konseptin hyöty yrityksen liiketoiminnalle on. Keskustelkaa myös siitä, miten hyöty mitataan.
  ESIMERKKI:
  "Sovellus tuo lisää asiakkaita yritykselle. Yritys voi solmia kumppanisopimuksia ruoan verkkokauppojen kanssa. Sovellusta voi käyttää markkinapaikkana yrityksen oman brändin elintarvikkeille."

 5. Toteutus - 10 min
  Pohtikaa, miten konsepti toteutetaan ja mitä sen toteuttaminen vaatii.
  ESIMERKKI:

  "Palvelu toteutetaan yrityksen olemassa olevan sovelluksen yhteyteen. Toteutus vaatii toimivan tekoälysuosittelijan rakentamista ja testaamista. Lisäksi pitää olla ymmärrys kriteereistä, joilla suosituksia laaditaan (esim. erityisruokavaliot, ruokakunnan koko jne.). Konseptia tulee myös testata asiakkailla, jotta ymmärretään tärkeimmät ominaisuudet."


 6. Riskit ja vaatimukset - 10 min
  Käykää lopuksi läpi, minkälaisia riskejä konseptin toteuttamiseen liittyy ja mitä sen menestyminen edellyttää.
  ESIMERKKI:

  "Toimimaton tekoäly voi tehdä virheellisiä suosituksia, jolloin asiakkaalle toimitetaan vääränlaisia tai väärä määrä tuotteita. Asiakkaat voivat kokea palvelun käytön hankalaksi. Monimutkainen kokonaisuus. Menestyminen edellyttää, että kaikki osa-alueet toimivat ja asiakas kokee saavansa lisäarvoa."

Huomioita

Palvelukonseptin voi rakentaa niin yleisellä tai yksityiskohtaisella tasolla, kuin aikaa ja intoa riittää. Jo pelkällä keskustelulla teemojen ympäriltä on arvoa. Jos konseptikuvausta halutaan käyttää asiakastestauksen välineenä, tulee ainakin kohtien 1-3 olla selkeästi kuvattuna.

Lataa menetelmäpohja
Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Ideointi
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant