Muotoilumenetelmät haltuun: Tulevaisuuden kilpailuedut

Tulevaisuuden kilpailuedut on menetelmäpohja, jolla voidaan sanoittaa erilaisia kilpailuetuja. Kilpailuetu on uniikki, vaikeasti kopioitavissa oleva asia, joka erottaa yrityksen kilpailijoista. Menetelmäpohja sopii hyödynnettäväksi sekä strategiaprosessin aikana että erilaisissa kehityshankkeissa.

Ennen yksittäisen kilpailuedun kuvaamista tulee ensin ideoida erilaisia tulevaisuuden kilpailuetuja ja priorisoida niistä keskeisimmät. Kilpailuetujen ideoimisen ja sanoittamisen tukena voi hyödyntää tulevaisuuden ilmiöiden tarkastelua ja kuvaamista.

21

Yhden kilpailuedun kuvaaminen vie noin 30 minuuttia, ja sopiva ryhmäkoko harjoitukselle on 1-6 henkilöä. Samassa tilaisuudessa voidaan kuvata useampia kilpailuetuja. Kilpailuedut voidaan kuvata myös esimerkiksi eri liiketoimintayksiköiden, organisaation osien tai teemojen näkökulmasta, jolloin menetelmäpohjan täyttöä varten voidaan jakautua pienryhmiin.

Kanvaksen täyttö

 1. Kilpailuedun kuvaus - 5 min
  Aloittakaa kuvaamalla kilpailuedun sisältö lyhyesti. Mistä kilpailuedussa on kyse ja miten se näkyy arjessa?
  ESIMERKKI:

  "Inhimillisyys kilpailuetuna tarkoittaa asiakkaan kohtaamista ihmisenä, yksilöllistä palvelua sekä luottamusta meidän ja asiakkaan välillä."

 2. Kilpailuedun ainutlaatuisuus - 5 min
  Kuvatkaa seuraavaksi, mikä tekee kilpailuedusta ainutlaatuisen ja miten varmistetaan, että se ei ole kopioitavissa.
  ESIMERKKI:

  "Jokainen työntekijämme suorittaa meille räätälöidyn vuorovaikutuskoulutuksen osana perehdytystä."

 3. Merkitys asiakkaalle - 5 min
  Määrittäkää seuraavaksi, miksi kilpailuetu on tärkeä asiakkaalle ja miten siitä kommunikoidaan.

  ESIMERKKI:

  "Asiakas on merkityksellisen asian äärellä meidän kanssamme asioidessaan. Haluamme välittää asiakkaille viestin siitä, että meille jokainen asiakas on tärkeä."

 4. Merkitys yritykselle - 5 min
  Pohtikaa, mikä kilpailuedun merkitys on yritykselle ja henkilöstölle ja miten siitä kommunikoidaan sisäisesti.
  ESIMERKKI:
  "Inhimillisyys näkyy myös vuorovaikutuksessa yrityksen ja työntekijöiden välillä. Meillä jokainen työntekijä tulee kohdatuksi yksilönä, ja työkaverit tukevat toisiaan."

 5. Luo, jatka ja poista nykyhetkestä - 10 min
  Määrittäkää lopuksi, mitä uusia toimenpiteitä kilpailuetu vaatii, mitä nykyisiä toimenpiteitä tulisi säilyttää ja mistä toimenpiteistä tulisi hankkiutua eroon kilpailuedun ylläpitämiseksi.
  ESIMERKKI:
  "Aloitetaan inhimillisyysiltapäivä, jossa tutustutaan yhdessä aiheeseen eri näkökulmista. Jatketaan vuorovaikutuskoulutuksia. Poistetaan työntekijöiden tavoitteista asiakaskohtaamisten määrän seuraaminen ja keskitytään kohtaamisten laatuun."

Huomioita

Kilpailuetuja on hyvä tarkastella ja päivittää säännöllisesti toimintaympäristön ja oman organisaation muuttuessa. Kilpailuedut toimivat hyvänä pohjana niin uusien palveluiden ideoimiselle kuin sisäisten kehitystoimenpiteiden suunnittelulle. Kohdassa 5 syntyneet ideat onkin hyvä priorisoida ja viedä tiekartalle, jotta niiden toteutumista voidaan aidosti seurata.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant