Vastuullisuus pienyrityksen liiketoiminnassa

Vastuullinen liiketoiminta kestää jälkikäteisen objektiivisen ja kriittisenkin tarkastelun. Vastuullisuus on usein oman aikansa lapsi, mutta tietyt yleisesti hyväksytyt kohtuullisuuden periaatteet toiminnassa on oltava olemassa.

Vastuullisuuteen liittyy nykyisin paljon säätelyä, vaatimuksia ja odotuksia, ja sen merkitys kasvaa pk-yritystenkin toiminnassa väistämättä. Eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, rahoittajat, kumppanit ja henkilöstö edellyttävät kestävää toimintatapaa yrityksen kaikilla osa-alueilla.

Kannattava liiketoiminta on vastuullisuuden perusta

Pienyrittäjät saattavat miettiä, kuinka oman yrityksen toiminta näyttäytyy yleisesti käytössä olevilla ympäristöä sekä sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta koskevilla mittareilla. Ne sisältävät laajan kirjon osa-alueita, joita pienyrittäjän on arjessa usein vaikea hahmottaa. Kuitenkin vastuullisuus tulee varmasti olemaan kilpailuetu nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.

Mietin itse omaa toimintaani pienyrittäjänä useammasta näkökulmasta. Yrityksen kannattava liiketoiminta on kaiken pohjana – myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kun toiminta on
kannattavaa, pystymme hoitamaan velvoitteemme kaikkia kohtaan sovitusti.

Tämän päivän ympäristövastuullisuudessa otamme huomioon luonnonvarojen riittävyyden, rajallisuuden ja niiden tehokkaan käytön. Vähemmän on enemmän. Ympäristövaikutuksia voi mitata hiilijalanjäljellä, jolla kuvataan tuotteen tai palvelun kuormittavuutta ilmastolle – vieläpä koko sen elinkaaren ajalta. Hiilijalanjälki kertoo paljonko yksilö, tuote tai tekeminen aiheuttavat ilmastokuormaa, eli esimerkiksi hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Tuotteemme eChargie-sähköautojen latauslaite on suunniteltu Suomessa ja se myös valmistetaan kotimaassa. Se on siis kotimainen lähituote. Sillä työllistämme kotimaisia ihmisiä ja yrityksiä – se on myös vastuullinen teko. Tarkempaa hiilijalanjälkeä emme ole vielä mitanneet, mutta ainakin kuljetukset tapahtuvat kotimaassa.

Työnantajana toimin vastuullisesti olemassa olevia normeja noudattaen. Motivoitunut ja tyytyväinen henkilökunta ovat pienyrityksen elinehto. Tässä johtaminen ja esimiestyö korostuvat. Työntekijöiden reilu kohtelu, työturvallisuus ja kouluttautumismahdollisuudet varmistavat tuottavan ja vähemmän sairastavan henkilöstön.

Pienyrityksessä vastuullisuus on usein konkreettista, arjessa tapahtuvaa toimintaa. Siihen
ei kiinnitä huomiota, koska se on osa normaalia toimintatapaa. Kun vastuullisuus on osa sisäistä ajattelumallia ja toiminnan ydin, on vastuullisia päätöksiä helppo tehdä.

Kuulisin mielelläni sinun ajatuksiasi ja ideoitasi pienyritysten vastuullisuusteemasta ja erityisesti siitä, miten vastuullisuutta voisi kehittää konkreettisesti jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

Gallant