Muotoilumenetelmät haltuun: 2x2 skenaariot

Skenaariot ovat keskeisin osa tulevaisuuden ennakoinnin prosessia. Tulevaisuuden ennakoinnissa tunnistetaan megatrendejä, ilmiöitä ja heikkoja signaaleja, joiden perusteella pyritään muodostamaan erilaisia tulevaisuuskuvia. Tulevaisuuskuvat eivät kuitenkaan koskaan toteudu sellaisinaan. Skenaarioiden avulla voimme kuvata erilaisten kehityssuuntien ja epävarmuuksien vaikutuksia valittuihin tulevaisuuskuviin. Skenaarioiden rakentamiseen on useita erilaisia menetelmiä, joista yksi on 2x2 skenaariomenetelmä.

2x2 skenaariot

2x2 skenaariomenetelmän täyttöön on hyvä varata aikaa noin 80 minuuttia. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on 3-6 henkilöä. Skenaariomenetelmää voidaan käyttää joustavasti liiketoiminta-, yksikkö- tai tiimitasolla.

Kanvaksen täyttö

 1. Tulevaisuuden tutkiminen 
  Ennen menetelmäpohjan täyttöä tulee tulevaisuutta tutkia valitun teeman ympärillä. Sen pohjalta muodostetaan ymmärrys keskeisimmistä megatrendeistä, tulevaisuuden ilmiöistä sekä heikoista signaaleista. Tulevaisuutta voi halutessansa tarinallistaa.

  ESIMERKKI:

  "Vastuullisuus vuonna 2027. Ilmiöinä korostuvat kiristyvät vastuullisuuden kriteerit sekä konkreettiset vastuullisuutta edistävät teot.

 2. Epävarmuuksien määrittäminen - 30 min
  Kun ymmärrys megatrendeistä, ilmiöstä ja heikosta signaaleista on muodostettu, tulee pohtia erilaisia epävarmuuksia, jotka liittyvät määritettyyn tulevaisuuskuvaan. Ennen kanvaksen täyttöä valitkaa kaksi keskeisintä epävarmuutta, joiden pohjalle rakennatte skenaariot.

  ESIMERKKI:

  "Tulevaisuuskuvaan liittyvät keskeisimmät epävarmuudet liittyvät regulaation määrään sekä toimenpiteiden kohdistumiseen yksilö- ja yhteiskuntatasolla."

 3. Ääripäiden kirjaaminen - 15 min
  Valitkaa kuhunkin epävarmuuteen liittyen kaksi ääripäätä ja kirjatkaa ne menetelmäpohjan akseleiden ääripäihin – toiset pystyakselille ja toiset vaaka-akselille.

  ESIMERKKI:

  "Regulaatioon liittyvät ääripäät: Suuri määrä regulaatiota vs. pieni määrä regulaatiota. Toimenpiteiden kohdistumiseen liittyvät ääripäät: Yksilöit ohjaavat muutosta vs. yhteiskunta ohjaa muutosta."

 4. Skenaarioiden sanoittaminen - 60 min
  Menetelmäpohjan akseleiden väliin jäävät alueet kuvaavat neljää epävarmuuksiin perustuvaa erilaista skenaariota. Nämä skenaariot kannattaa sanoittaa tarinalliseen muotoon yhdessä työryhmän kanssa ennen niiden jakamista.

  ESIMERKKI:
  "Skenaario 1: Pieni määrä regulaatiota, yksilöt ohjaavat muutosta
  Skenaario 2: Pieni määrä regulaatiota, yhteiskunta ohjaa muutosta
  Skenaario 3: Suuri määrä regulaatiota, yksilö ohjaa muutosta
  Skenaario 4: Suuri määrä regulaatiota, yhteiskunta ohjaa muutosta"

Huomioita

Skenaarioiden rakentamiseen kannattaa osallistaa laajasti ihmisiä erilaisista taustoista. Kuvatut skenaariot tulevat tuskin sellaisinaan toteutumaan, eikä niiden tarkoituksena ole olla täydellisiä kuvauksia tulevaisuudesta. Keskeistä on käydä läpi prosessi ja avartaa ajattelua tulevaisuuden kehityssuunnista.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Avainluvut

Gallant