Muotoilumenetelmät haltuun: Palvelumainos

Palvelumainos on kuvitteellinen mainos tulevaisuuden konseptista. Sitä voi hyödyntää sekä idean testaamiseen käyttäjillä että sen kommunikoimiseen muille. Palvelumainos on nopea ja tehokas tapa prototypoida erilaisia palvelukonsepteja, oli kyseessä sitten fyysinen tai digitaalinen palvelu.

26

Palvelumainoksen laatiminen aloitetaan kanvaksen täyttämisellä, johon on hyvä varata noin 60 minuuttia. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on noin 1-6 henkilöä. Ennen palvelumainoksen laatimista tulee ryhmällä olla hyvä ymmärrys palvelukonseptista.

Lopullinen mainos voi olla esimerkiksi juliste, verkkosivu, Instagram-postaus tai video palvelusta ja kohderyhmästä riippuen. Mainoksen tarkkuus riippuu siitä, kuinka pitkällä kehitysprosessissa ollaan: alkuvaiheen ideointiin ja palautteen keräämiseen riittää luonnosmainen juliste, kun taas konseptia johtoryhmälle pitchatessa mainoksen on hyvä olla viimeistellympi.

Kanvaksen täyttö

1   Yleisön valinta - 15 min

Aloittakaa valitsemalla mainoksen kohderyhmä, eli ketä haluatte mainoksellanne puhutella. Jos käytätte palvelumainosta konseptin testaamiseen, kohderyhmä on todennäköisesti jokin palvelukonseptiin liittyvistä asiakaspersoonista. Jos palvelumainoksen tarkoitus on esimerkiksi vakuuttaa johto tai sijoittajat, voidaan kohderyhmäksi valita nämä tahot.

Valitkaa kohderyhmä keskustelemalla tai äänestämällä vaihtoehdoista. Valinnan jälkeen käykää ryhmässä lyhyt keskustelu valitun yleisön odotuksista ja tarpeista mainoksen suhteen.

Esimerkki yleisöstä: Ruoan kotiinkuljetuspalvelun palvelumainoksen kohderyhmä on kiireinen vanhempi, joka haluaa ruokkia perheensä nopeasti työpäivän ja illan harrastusten välissä. Henkilö haluaa ymmärtää, miten palvelu tehostaa arjen ruokahuoltoa.


2   Tunnesisällön määrittäminen - 10 min
Määritelkää seuraavaksi, miten mainos vetoaa yleisön tunteisiin. Keskustelkaa ryhmässä, mikä yleisön tunnetila on nykyhetkessä ennen palvelun käyttämistä. Pohtikaa sen jälkeen, mitä tunteita haluaisitte palvelumainoksen herättävän ja miten. Kiteyttäkää pohdinnat 1-3 keskeiseen tunnesisältöön.

Esimerkki tunnesisällöstä: Henkilö on stressaantunut ja huolissaan siitä, pystyykö tarjoamaan perheelleen ravitsevaa ruokaa. Henkilö kaipaa kiireettömiä yhteisiä ruokahetkiä ja lisää vapaa-aikaa. Mainos luo mielikuvan siitä, että perheelle jää palvelun avulla enemmän yhteistä aikaa ja arki on leppoisampaa.


3   Faktojen määrittäminen - 10 min
Määritelkää, mitä faktoja mainoksen tulee kommunikoida. Listatkaa ensin ryhmässä konseptiin liittyviä faktoja. Faktat voivat olla numeerisia (esim. palvelun hinta, toimitusajat) tai laadullisia (esim. ruoka on kotimaista). Valitkaa sen jälkeen listatuista faktoista mainoksen yleisölle 1-3 tärkeintä.

Esimerkki faktoista: Kotiinkuljetuspalvelun kautta toimitettu ruoka on kotimaista luomuruokaa. Valmiin aterian pöytään saaminen kestää keskimäärin 15 minuuttia tilauksen saapumisesta.


4   Mainoksen suunnitteleminen - 25 min

Aloittakaa mainoksen suunnittelu keskustelemalla ryhmässä mahdollisista formaateista ja siitä, arvostaako yleisö enemmän tunnesisältöä vai faktoja. Käyttäkää sen jälkeen 10 minuuttia itsenäiseen ideointiin ja luonnosteluun. Voitte piirtää mainosjulisteen kynällä paperille tai etsiä sopivaa kuvamaailmaa verkon kuvapalveluista. Videomainosta varten voitte luonnostella mainoksen sarjakuvana. Itsenäisen ideoinnin jälkeen jokainen osallistuja esittelee oman ideansa. Käykää sen jälkeen keskustelu ideoista ja poimikaa niistä parhaat elementit lopulliseen mainokseen.

Sopikaa, kuka laatii lopullisen mainoksen tai varatkaa aikaa sen tekemiseen yhdessä tämän harjoituksen jälkeen.

Huomioita

Palvelumainos on toimiva menetelmä monenlaisten palveluiden mallintamiseen etenkin, kun kyseessä on uusi konsepti. Jos konseptiin liittyy useita asiakaspersoonia, voi kanvaksen täyttää erikseen jokaiselle persoonalle.

LATAA MENETELMÄ  TÄSTÄ

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant