Muotoilumenetelmät haltuun: Rautalangat

Prototypointi on olennainen osa palvelun kehittämistä. Prototyyppiä, eli palvelun mallia, voidaan hyödyntää niin idean kommunikoimiseen muille, sen toteutuskelpoisuuden arvioimiseen kuin palvelun testaamiseen käyttäjillä. Prototyyppejä on eri tasoisia, ja niitä voidaan tehdään niin digitaalisista kuin fyysisen maailman palveluista. Yksinkertaisimmillaan prototyyppi voi olla kynällä paperille piirretty luonnos palvelun keskeisistä toiminnoista, kun taas palvelukehityksen loppuvaiheen toiminnalliset protot lähestyvät jo pilottipalvelua.

Rautalankamalli (wireframe) on yksinkertainen prototyyppi digitaalisesta palvelusta tai vaikkapa verkkosivusta. Rautalankojen tarkoitus on kuvata palvelun sisältöä ja rakennetta yksinkertaisessa muodossa mustavalkoisten kuvien avulla. Rautalangat voi piirtää kynällä paperille tai digitaalisesti. Koska rautalankamalli on suhteellisen nopea tehdä, on sen avulla mahdollista hahmotella palvelun rakennetta ja testata konseptia käyttäjillä jo varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään turhalta työltä palvelun lopullista visuaalista ilmettä suunniteltaessa.

27

Rautalankamallin laatimiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka monta näyttöä mallinnettavasta palvelusta halutaan kuvata, ja kuinka yksityiskohtaisesti näytöt mallinnetaan. Muutaman näytön kattavan flown kuvaamiseen on hyvä varata noin 1-2 tuntia, ja mallin voi laatia joko itsenäisesti tai maksimissaan noin 6 henkilön ryhmässä. Ennen menetelmäpohjan täyttämistä tulee olla ymmärrys palvelukonseptista ja sen keskeisimmistä käyttötapauksista. Lisäksi tulee päättää, laaditaanko rautalankamalli tietokoneen, puhelimen vai tabletin näytölle.

Kanvaksen täyttö

 1. Tarvittavien näkymien valinta - 15 min
  Käykää läpi käyttötapauksen kulku ja siinä tarvittavat näytöt otsikkotasolla. Miettikää, mistä käyttäjä lähtee liikkeelle, mihin hänen tulisi päätyä ja minkälaisia siirtymiä näkymien välillä on.
  ESIMERKKI:
  "Käyttäjä lataa mobiilisovelluksen ja rekisteröityy palveluun (1). Käyttäjä tutustuu palvelun käyttöohjeisiin pop up -ikkunassa (2). Käyttäjä sulkee pop upin ja selaa palvelun etusivua (3). Käyttäjä navigoi käyttäjäprofiiliin (4) ja päivittää tietonsa. Käyttäjä saa vahvistuksen tietojen päivittämisestä (5)."

 2. Näkymien mallintaminen - 45 min
  Kuvatkaa kunkin näkymän keskeinen sisältö omiin ruutuihinsa. Tässä vaiheessa ei tarvitse miettiä yksityiskohtaista tekstisisältöä tai visuaalisia elementtejä, vaan tärkeintä on keskittyä siihen, miten elementit näkymään sijoitetaan. Kuvia voi mallintaa tyhjillä laatikoilla ja tekstinä käyttää esimerkiksi Lorem Ipsum -generaattorin tuotoksia. Kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, että jokaisen näkymän välillä on looginen siirtymä - esimerkiksi painike tai linkki, joka vie käyttäjän seuraavaan näkymään.
  ESIMERKKI:


 3. Flown tarkistaminen - 15 min
  Käykää lopuksi kuvaamanne näkymät läpi ja tarkistakaa, että käyttötapauksen kulku on looginen ja näkymien väliset siirtymät toimivat. Lisätkää tarvittaessa navigointielementtejä, poistakaa tai lisätkää näkymiä ja tehkää muut tarvittavat päivitykset.

Huomioita

Rautalankamallin piirtäminen käsin on nopeaa, mutta muokkaaminen hankalampaa. Elementtejä voikin halutessaan kuvata paperiin kiinnitettäville post it -lapuille, jolloin elementtien järjestystä on helppo muuttaa ja yksittäisen elementin päivitys on vaivattomampaa kuin koko näkymän piirtäminen uudelleen. Digitaalisen rautalankamallin voi laatia minkä tahansa esitystyökalun muoto- ja tekstitoimintoja hyödyntäen, mutta internetistä löytyy myös lukuisia selaimessa toimivia valmiita työkaluja juuri tähän tarkoitukseen.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Ideointi
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant