Muotoilumenetelmät haltuun: Ideointi

Ideointia tehdään muotoiluprosessin eri vaiheissa sekä systemaattisesti että satunnaisesti. Ideoinnissa pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon erilaisia ideoita aiemmin tunnistettujen havaintojen pohjalta. Ideointivaiheessa on tärkeä pitää yllä positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokaisen ajatukset ovat tervetulleita. Hullultakin vaikuttavasta ideasta voi lopulta syntyä loistava konsepti!

Tässä esiteltävä ideointimenetelmä perustuu brainwritingiin, jossa osallistujat rakentavat toistensa ideoiden päälle nopeasti ja tehokkaasti.

17

Ideointiin tällä menetelmällä riittää 30 minuuttia. Alkuvalmisteluineen on työskentelyyn kuitenkin hyvä varata noin tunti. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on noin 3-8 henkilöä. Ennen ideointia tulee laatia joko fasilitoijan toimesta tai ryhmässä "Kuinka voisimme?" -kysymyksiä, joihin halutaan löytää ratkaisuja. Valitkaa niin monta kysymystä, että jokaiselle ideoinnissa mukana olevalle riittää ainakin yksi kysymys. Täyttäkää oma pohja jokaista kysymystä kohden.

Kanvaksen täyttö

 1. Kuinka voisimme - 5 min
  Aloittakaa kirjoittamalla valittu kysymys menetelmäpohjan keskimmäiseen laatikkoon. Sopikaa, kuka aloittaa mistäkin pohjasta, ja asettukaa oman pohjanne ääreen digitaalisesti tai fyysisesti.
  ESIMERKKI:
  "Kuinka voisimme auttaa asiakasta tekemään terveellisempiä valintoja työpaikkaruokalassa?"

 2. Ideointikierros 1 - 1 min
  Laittakaa ajastin käyntiin minuutiksi (tai muuksi valitsemaksenne ajaksi, kuitenkin korkeintaan viideksi minuutiksi). Tämän aikana jokainen tuottaa ideoita omaan kysymykseensä liittyen ja kirjoittaa erilaiset ideat menetelmäpohjan eri laatikoihin (1-8). Kaikkia ruutuja ei tarvitse saada täyteen.
  ESIMERKKI:
  "Tarjotaan runsaampi salaattipöytä."

 3. Ideointikierros 2 - 1 min
  Kun ajastin on käynyt loppuun, vaihtakaa pohjia ja ideoikaa ratkaisuja uuteen kysymykseen hyödyntäen aiempia ideoita inspiraationa. Voitte jatkaa olemassa olevia ideoita aiemmin täytettyyn laatikkoon tai lisätä uuden idean tyhjään laatikkoon.
  ESIMERKKI:
  "Tarjotaan runsaampi salaattipöytä." -> "Laitetaan salaattia varten iso kulho pienen lautasen sijaan."

 4. Loput ideointikierrokset
  Kierrättäkää menetelmäpohjia samaan tapaan jokaiselle osallistujalle, kunnes pohjat palaavat alkuperäiselle täyttäjälleen. Pyrkikää rikastamaan, laajentamaan ja konkretisoimaan olemassa olevia ideoita, niin että tilaisuuden päätteeksi jokaiseen kysymykseen on kahdeksan erilaista ratkaisua.
  ESIMERKKI:
  IDEA 1: "Tarjotaan runsaampi salaattipöytä, jonka esillepano on houkutteleva. Laitetaan salaattia varten iso kulho pienen lautasen sijaan. Sijoitetaan salaattipöytä linjaston alkupäähän."
  IDEA 2: "Tuodaan ruokien ravintoarvot selkeästi näkyviin. Kerrotaan ruoan terveysvaikutuksista julisteilla ja hyödynnetään symboleita ja sloganeita (esim. hyvää sydämelle) vaikutusten kommunikoimisessa."
  IDEA 3: "Järjestetään kilpailu terveellisen syömisen edistämiseksi. Tarjotaan mahdollisuus punnita oma salaattiannos ja palkitaan viikon aikana eniten salaattia syöneet henkilöt."

Huomioita

Ideoinnin alkuvaiheessa ideat voivat olla hyvin avoimia ja epärealistisiakin hahmotelmia. Ideointikierrosten myötä ideat selkeytyvät ja konkretisoituvat. Voitte halutessanne kierrättää pohjia useamman kierroksen, niin että myös omia ideoitaan pääsee täydentämään. Voitte myös hyödyntää eri kierroksilla erilaisia näkökulmia ideointiin, esimerkiksi "miten 5-vuotias ratkaisisi ongelman" tai "miten ongelma ratkaistaisiin 50 vuoden päästä".

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant