Muutospeli luo yhteistä ymmärrystä

Sitran yhdessä yhteiskunnallisten vaikuttajien ja suunnannäyttäjien kanssa kehittämä Muutospeli on visuaalinen fasilitointimenetelmä, joka auttaa tiimejä keskustelemaan ja luomaan yhteistä ymmärrystä muutoksesta. Muutospelin taustalla on ajatus siitä, että muutokseen voidaan vaikuttaa yhdessä, eikä kukaan tee muutosta yksin. Peli auttaa muutoksen tekijöitä luomaan yhteistä tilannekuvaa ja keskustelemaan muutoksesta rakentavasti eri näkökulmista.

Tilasimme Muutospelin Edelläkävijöiden käyttöön, ja pääsimmekin pian pelailemaan Visma Publicin innokkaan tiimin kanssa. Eri puolilta organisaatiota tulevista asiantuntijoista koostuva ryhmä halusi keskustella tuotekannattavuuden parantamisesta, jonka linkittyi organisaatiossa tehtyihin ja käynnissä oleviin strategisiin linjauksiin. Pelin ääreen kokoontuneilla ihmisillä oli jokaisella oma näkökulmansa muutoksen keskiössä olevaan tuotteeseen, mikä onkin mainio lähtökohta yhteisen ymmärryksen ja kattavan kokonaiskuvan rakentamiseen.

Peli lähestyy muutosta kahdeksan eri ulottuvuuden kautta (esim. aika, motivaatio, vaikutukset), joihin liittyviä ajatuksia käsitellään visuaalisten korttien avulla. Sitra suosittelee aloittamaan pelin Muutoksen luonne -ulottuvuudesta, minkä jälkeen ulottuvuuksia voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä. Visma Publicin ryhmän kanssa päädyimme pelaamaan kaikki ulottuvuudet Muutoksen luonteesta alkaen vastapäivään kiertäen, mikä tuntui toimivalta järjestykseltä.

Peli etenee niin, että fasilitoija esittelee käsiteltävän ulottuvuuden ja tähän liittyvät apukysymykset, minkä jälkeen kukin pelaaja valitsee omasta korttipakastaan parhaiten omia ajatuksiaan kuvaavan kortin. Kortit ovat kuvitukseltaan jokseenkin abstrakteja, ja huomasimmekin pelin aikana, että samoja kortteja voi tulkita hyvin eri tavalla. Neljän erilaisen vaihtoehdon lisäksi jokaiseen ulottuvuuteen liittyy jokerikortti, jonka voi sanoittaa haluamallaan tavalla. Visma Publicin ryhmä koki kortit toimivaksi tavaksi tuoda esiin omia ajatuksia. Kortit myös selvästi inspiroivat erilaisiin näkökulmiin ja rikastivat keskustelua.

Visma Publicin pelissä haasteena oli käsiteltävän muutoksen laajuus. Muutoksen kohde ei ollut kovinkaan konkreettinen, vaan pikemminkin sateenvarjo erilaisia, toisiinsa vaikuttavia asioita. Peliin osallistuva ryhmä oli kuitenkin hyvin perillä kokonaisuudesta ja pystyi käsittelemään teemaa rakentavasti, löytäen lopulta selkeitä, eteenpäin vietäviä kehitystoimenpiteitä. Muutospeliä valmistellessa onkin syytä varmistaa, että muutoksen kohde on kaikille osallistujille selvä, ja ryhmässä on mukana ihmisiä, joilla on valitun muutoksen käsittelyyn tarvittavaa kokemusta ja näkemystä.

muutospeli

Muutospeli pähkinänkuoressa:


Osallistujat: 3-6 + fasilitoija

Kesto: n. 2 h

Ennakkovalmistelut: Valitkaa käsiteltävä muutos (esim. organisaatiomuutos, strategian uudistaminen, uuden palvelun lanseeraus) ja kootkaa peliryhmä. Ryhmässä on hyvä olla erilaisia näkökulmia muutokseen. Varatkaa pelaamiselle tila, jossa on mahdollisuus kerääntyä yhteisen pöydän ääreen. Pieni purtava ja juotava varmistavat, ettei energia lopu kesken pelin!

Pelin aikana: Kuunnelkaa toisianne ja keskustelkaa avoimesti omista kokemuksistanne ja ajatuksistanne. Neutraali fasilitoija auttaa luomaan luottamuksen ilmapiiriä ja työstämään myös ristiriitoja.

Fasilitoitu Muutospeli omalle ryhmällesi?


Tarjoamme Edelläkävijöiden kautta palvelumuotoilijan fasilitoimia Muutospeli-työpajoja. Autamme pelin aiheen suunnittelussa ja toteutamme pelihetken tiloissamme Helsingin keskustassa tai asiakkaan omissa tiloissa. Pelin jälkeen toimitamme digitaaliset muistiinpanot keskustelusta sekä suosituksemme seuraaviksi askeleiksi muutoksen eteenpäin viemiseksi.

Laita viestiä Paulalle paula@vere.fi tai buukkaa aika kalenterista, niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

Gallant