Pienet ja suuret yritykset symbioosissa

Monet pienet yritykset näkevät suuret yritykset ainoastaan kilpailijoinaan, mikä on usein totta, esimerkiksi yritysten kohdalla, jotka kilpailevat suoraan keskenään. On silti aina olemassa mahdollisuus yhteistyöhön ja toistensa hyödyntämiseen.

symbioosi

Yritysten välistä toimintaa voisi verrata biodiversiteettiin, jota on tärkeä ylläpitää. Isot yhtiöt tarvitsevat pieniä yhtiöitä. Pienet yritykset tarjoavat heille monenlaisia palveluita, jotka takaavat yrityskasvun ja mahdollisuuden ylläpitää tarjontaansa. Harvard viittaa artikkelissaan kahteen jättiyhtiöön, jotka ovat onnistuneet luomaan ympärilleen eloisan ekosysteemin: Microsoft ja Walmart. Nämä yritykset toimivat ekosysteemiensä kulmakivinä, tarjoten pienemmille yrityksille tuottoisan elinympäristön. Usein nämä ekosysteemit ovat kovasti riippuvaisia kulmakivistään, joita ilman koko rakennelma sortuisi.

Pienillä yrityksillä on kuitenkin suuri vaikutus tämän elinyhteisön pärjäämiseen. Tässä muutama esimerkki miksi pienillä yrityksillä on merkittävä vaikutus suuriin yhtiöihin.

Asiakaskunta

Pienet yritykset muodostavat suuren osan yritysten asiakaskunnasta, varsinkin palvelualoilla. Yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Vuosien 2000 ja 2018 välillä yrityksiä syntyi yli 70 tuhatta. Tämä on neljäsosa Suomen 280 tuhannesta yrityksestä. Näistä 280 tuhannesta, yli 90 prosenttia on pk-yrityksiä. Vastaava luku Euroopassa on 99,8 %. Pienemmät yritykset tarjoavat usein palveluita, joita isot yritykset eivät pysty sisäisesti itse tuottamaan. Pienet yritykset ovat myös yleensä ketterämpiä kuin isot yritykset, joilla menee päätösten tekoon enemmän aikaa.

Työvoima

Pienet yritykset valmistelevat työntekijät isommille yrityksille. Idearikkaat ja energiset nuoret aloittavat yleensä urapolkunsa pienistä yrityksistä, joista he keräävät tarvitsemansa työkokemuksen, jotta voivat taas siirtyä suurempiin vakiintuneisiin yrityksiin. Tästä syystä on myös hyvä pitää hyvät välit eri yritysten, niin pienten kuin isojenkin välillä. Pienissä yrityksissä työntekijöiden määrä on kasvanut sillä aikaa, kun suurissa yrityksissä se on laskenut. Vuosina 2001–2018 pk-yritykset työllistivät yli 150 tuhatta ihmistä, kun taas suuryrityksissä vastaava luku laski yli 22 tuhannella. Pk-yritykset tuottavat myös yli puolet arvonlisästä ja työllistävät noin 60 % henkilöstöstä Suomessa.

Innovaatio

PWC:n tutkimuksen mukaan 77 prosentille toimitusjohtajista tuottaa hankaluuksia löytää tarvitsemiansa taitoja sekä innovatiivisia osaajia. Suurilla yrityksillä on usein varaa sijoittaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mutta heitä estää usein byrokratia toimia täysin vapaasti. Tästä syystä suuret yritykset seuraavatkin pienempiä startup-yrityksiä oppiakseen markkinamuutoksista ja trendeistä.

Pienet yritykset tähtäävät innovointiin suuria yrityksiä useammin. Tämä johtuu siitä, että heillä on suurempi kilpailu kuin suurilla yrityksillä, joilla on jo vakiintunut paikka aloillaan.

Suuret yritykset tekevät silti suuren osan Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Siksi onkin tärkeää, että he hyödyntävät näissä toiminnoissaan suomalaisia pienyrityksiä, sillä se tuo Suomeen kilpailukykyä.

Suomen Yrittäjät ry teki toukokuussa tutkimuksen koronaviruksen vaikutuksista suomalaisille yrityksille ja tulokset ovat ikävät. Noin kolmelle neljästä yrityksestä koronavirus on aiheuttanut ongelmia. 68 % yrityksistä on kokenut myynnin vähenemistä ja 41 % yrityksistä ilmoitti myynnin vähentyneen 30 % tai enemmän. Varsinkin nyt, kun yritysten myynnit ovat romahtaneet, on tärkeää pitää talous pystyssä tekemällä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Gallant