Suuntana tulevaisuus, kalibroi kompassisi!

Tulevaisuuden ennakointi on ollut aina vaikeaa, mutta erityisen vaikeaa se on nyt. Maailma on entistä monimutkaisempi ja yhä nopeammin muuttuva. Yllättävät, ennakoimattomat tapahtumat ovat kaiken lisäksi tuoneet eteemme täysin uudenlaisia ongelmia ja haasteita.

Kun olemme tilanteessa, jossa emme ennen ole olleet, ja tulevaisuuden haasteiden ollessa mahdollisesti sellaisia, joita emme tiedä olevan olemassakaan, historiasta opitut mallit ja menetelmät päätöksenteossa ja ongelmien ratkaisussa eivät enää toimi. Tuntemattomilla vesillä on vaikea navigoida, etenkin jos sää on sumuinen. On aika ottaa uusia keinoja käyttöön.

Tulevaisuudentutkimuksessa käytettyjä menetelmiä sovelletaan usein liiketoimintaan ennakoinnissa, strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa. Usein ratkaisuja haetaan aiemmin koetun perusteella tai historiaan peilaten. ”Ei ole ennenkään toiminut” on sanonta, joka valitettavan usein vieläkin kaikuu monissa kokouksissa ja käytäväkeskusteluissa. Moni asia vain ei ole niin kuin ennen ja sen vuoksi myös tulevaisuutta on tarkasteltava uudesta näkökulmasta käsin. Kieltämättä on haastavaa olla tilanteessa, jossa ei voida katsoa taakse, mutta ei myöskään nähdä, mitä on edessä.

Jos päätöksentekoon yhdistetään ihmisistä itsestään löytyvät parhaat supervoimat, voidaan monimutkaistenkin ongelmien ratkaisussa päästä aivan uudelle tasolle.

Intuitiotutkija Asta Raami sanoo, että intuitio ja järki eivät ole vastakohtia, vaan parhaimmillaan ne toimivat yhdessä. Niiden avulla saamme aikaan hyviä päätöksiä, jotka voivat myös tuottaa täysin uusia oivalluksia. 

Intuitio ja luovuus päätöksenteon tukena auttavat navigoimaan tilanteessa, jossa tulevaisuus näyttäytyy sumuisena – jossa edessä olevia ongelmia tai haasteita on mahdoton nähdä. Intuitio on luovuuden ydintä, tietoa, jota emme tiedä tietävämme. Intuitiota on kaikki se tieto, vaistot, muistot, tunteet, joita olemme keränneet elämämme aikana. Usein intuitio on oivallus tai tuntemus, eikä ihminen itsekään välttämättä tunnista, mistä hän voi tietää vastauksen johonkin kysymykseen.

Sen vuoksi intuitiota voi olla vaikea selittää tai perustella. Asta Raamin mukaan intuitiota usein vähätellään päätöksenteossa, vaikka intuitio on edelleenkin nopein keino saada kysymyksiin vastauksia. Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Vaikka työtehtävistä yhä isompi osa siirtyy koneiden ja tekoälyn tehtäväksi, intuitiota tekoäly ei voi korvata. 

Intuitio ja luovuus kulkevat käsi kädessä ja samat menetelmät, jotka kehittävät luovuutta, kehittävät myös intuitiota. Tulevaisuuden työelämätaidoissa luovuus, luova ajattelu ja niihin yhdistyvät taidot ovat vahvasti edustettuina. Maailman talousfoorumi on määritellyt raportissaan "Future of Jobs Report 2020" tulevaisuuden tärkeimmiksi työelämätaidoiksi muun muassa analyyttisen ajattelun, innovoinnin, monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, resilienssin, joustavuuden, kriittisen ajattelun ja analysoinnin sekä sopeutumiskyvyn.

Yksilön luovuuden ja intuition kehittäminen kehittää myös yrityksen tai ryhmän luovuutta ja sitä kautta auttaa menestymään paremmin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Intuitio yhdistettynä luovaan ajatteluun ja luovaan ongelmanratkaisuun auttaa tunnistamaan paremmin trendejä, reagoimaan nopeammin muutoksiin ja sitä kautta esimerkiksi kehittämään palveluita ja ratkaisuja, jotka vastaavat entistä paremmin myös tulevaisuuden asiakkaiden tarpeisiin.

Yritykset, jotka ovat herkkiä muutoksille ja muodostavat ennakoivan näkemyksen asiakaskokemuksen tulevaisuudesta, voivat kehittää parempia palveluita ja säilyttää kilpailukykynsä. Intuitio voi auttaa löytämään yllättäviä yhteyksiä ja ideoita, jotka eivät olisi muuten tulleet mieleen.

Ongelmat tuovat mukanaan usein myös mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien tunnistaminen voi tuoda yksilölle uudenlaisia kyvykkyyksiä ja organisaatiolle jopa täysin uudenlaista liiketoimintaa. Intuitio tunnistaa jonkin mahdollisuuden tai idean ja sen jalostamiseen konkreettiseksi ideaksi voidaan käyttää luovuutta. 

Sekä intuitio että luovuus ovat taitoja, joita voi kehittää ja harjoitella – eikä se ole edes kovin vaikeaa. Tässä muutamia helppoja keinoja, joiden avulla jokainen voi herkistää omaa intuitiotaan ja aktivoida luovaa ajattelua.

Näin herkistät intuitiota ja aktivoit luovaa ajattelua

  • Avaa mielesi ja sydämesi uusille kokemuksille ja ajatuksille.
  • Kysy, kyseenalaista ja ole utelias. Näe mahdollisuuksina sellaisetkin vaihtoehdot, jotka eivät välttämättä edusta juuri sinun ajatusmaailmaasi.
  • Havainnoi ja tutki ympärillä tapahtuvia asioita.
  • Opettele tunnistamaan kehosi viestejä ja kokeile, miltä intuitio tuntuu kehossa.
  • Testaa intuitiota helpoissa ja myöhemmin todennettavissa olevissa päätöksenteoissa. Osuiko intuitiosi oikeaan? Jos osui, muistele miltä päätöksenhetkellä tuntui.
  • Suorita vähemmän ja aina kun voit, tee asioita, joista pidät ja jotka tuottavat iloa.

Yrityksessä luovaan ajatteluun ja intuitioon kannattaa suhtautua kannustavasti. Uusille ja yllättäviltä tahoilta tuleville ideoille kannattaa olla avoin, vaikka ne ensin kuulostaisivatkin ihan järjettömiltä. Turvallinen ja hallittuihin riskinottoihin kannustava ilmapiiri sekä mahdollisuus kokeilla uusia lähestymistapoja luovat puitteet luovalle työkulttuurille.

Gallant