Kuinka toimipaikat muotoilevat kuluttajan rutiineja 2020-luvulla? Osa 2

Kuluttajan mieli on taipuvainen kehittämään tapoja ja rutiineja, joita toistamme päivittäin alitajuntamme ohjaamana. Rutiinit säästävät energiaa ja vapauttavat ajattelua uusiin oppimista vaativiin asioihin. Toimipaikalle yksilön rutiineihin kiinni pääseminen on lottovoitto. Menestyvä yritys ymmärtää ihmisen arvoja, kiinnostuksen kohteita, aktiviteetteja ja ostokäyttäytymistä niin yksilönä kuin ryhmässä 2020-luvulla.

PÄIVÄN HAVAINTO

Vuonna 2020 noin 85 prosenttia kuluttajista USA:n markkinoilla hyödyntää jo ostoprosessin aikana digitaalista asiointipolkua tavalla tai toisella. Merkitys ja vastuullisuus mahdollistavat inhimillisen kokemuksen rakentumisen ja läpinäkyvyyden aikakaudella aitous on uusi vakio asiakaslojaliteetin pohjana.

PÄIVÄN ARTIKKELI

Miksi disruptiiviset kilpailijat ovat parasta, mitä kuluttajalle voi tapahtua?

Markkinat sekoittuvat, jakautuvat ja uudelleen yhdistyvät ennennäkemättömällä vauhdilla. Keskeinen syy tähän on se, että olemassa oleville markkinoille saapuu uudenlaisia kilpailijoita, joiden toimintatavat ja näkemykset poikkeavat totutuista. Tämä aiheuttaa yhä suurempia ja yllättävämpiä häiriöitä totutuissa rutiineissa, käytänteissä ja asetelmissa.

Haluatko sinä, että tunnekokemuksesi tason määrittää 90-luvulla yrityksen tekemä tietotekninen alustavalinta vai uuden vakion muodostaa ilman menneisyyden painolastia toimiva oma kauppa? Saatko tulevaisuudessa tuoreimman lihan ruokapöytääsi pienimmät takatilat omaavalta toimijalta vai arvoketjun optimointia edistävältä omalta kaupalta? Onko sinulle ostoskorin tärkein yksittäinen kriteeri vaivattomuus, tuoreus, kotimaisuus, paikallisuus, hiilijalanjälki vai mahdollisesti hinta? Kuinka varmistan ostoskorini tuoreuden tulevaisuudessa?

rutiinien muotoilu

PÄIVÄN HAVAINTO

Kaupan arvoketjun toimipaikoista 60 prosenttia on menettänyt osuuttaan kuluttajan lompakosta viimeisen 5 vuoden aikana, kun samanaikaisesti Amazon on lisännyt vaikutusta digitaaliseen asiointiprosessiin toimialasta riippumatta.

PÄIVÄN ARTIKKELI

Miksi toimipaikat rakentavat uusia rutiineja myös inhimillisyyden vuosikymmenellä?

Käynnissä oleva liiketoimintamallien muutos alustatalouden ohjaamana on erittäin mielenkiintoinen, sillä se yhdistää fyysisen, digitaalisen ja biomekaniikan maailman yhtenäiseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi kuluttajan arjessa.

Kaupan arvoketjun edelläkävijöillä on vahva intohimo kehittää omaa kiinteistötasetta vastaamaan kuluttajien nopeasti kehittyviin odotuksiin elämyksellisyydestä. Merkittävän muutoksesta tekee johtopäätös, että arjessa kuluttajan käyttäytymistä ohjaa entistä voimakkaammin tunne-elämyksen tuottavat rutiinit, mutta kuluttajat ovat vähemmän lojaaleja valitulle toimipaikalle kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Kiihtyvän muutoksen maailmassa menestystä ei voi rakentaa vanhojen vahvuuksien varaan. Pysyvää muutoksen keskellä ovat arvot, läpinäkyvyys, luottamus, inhimillisyys ja vastuullisuus.

Mahdollistaako oma kauppasi maailman läpinäkyvimmän ruoan arvoketjun rakentamisen Suomessa? Onko toimipaikan palvelut optimoitu paikallisten, vastuullisten ja mukavuutta arvostavien kuluttajien tarpeisiin vai ohjaako arkeasi Helsingissä istuvat älyköt, jotka eivät ole koskaan edes vierailleet sinun toimialueellasi? Kuinka pandemiat vaikuttavat sinuun rutiineihin inhimillisyyden vuosikymmenellä?

rutiinien muotoilu liiketoiminnassa

PÄIVÄN HAVAINTO

64 prosenttia amerikkalaisista yrityksistä kasvattaa lähivuosien aikana investointejaan rakentaakseen yhteyden kuluttajan kanssa hyvinkin arkisen ostopäätöksen jälkeen. Vain yksilölliset tunteet tavoittavalla viestinnällä on tilaa tulevaisuudessa niin digitaalisissa kanavissa kuin fyysisissä toimipaikoissakin.

PÄIVÄN ARTIKKELI

Johtopäätökset ja yhteenveto

  1. Erottuvien konseptien rooli korostuu tulevaisuudessa, ja parhaiten kuluttajan tarpeisiin vastaava toimipaikka voi kaapata nopeastikin aiemmin ylikilpaillut markkinat.
  2. Elämyksellisistä kohtaamisista rakentuu vahvoja tunnekokemuksia, joiden perusteella kuluttajat ovat edelläkävijöinä valmiita tekemään suosituksia ystävilleen.
  3. Kuluttajat haluavat entistä yksilöllisempää huomiota, huolenpitoa ja välittävää palvelua joka päivä myös inhimillisyyden vuosikymmenellä.
  4. Valta oman toimipaikan kehittämisestä siirtyy yritykseltä entistäkin voimakkaammin ostoskorin valintojen ja ”korttelitoiveiden" kautta kuluttajalle.
  5. Kaupan arvoketjun vahvimmat konseptit jatkavat menestyskulkuaan ja toimipaikat muotoilevat kuluttajien usein toistuvia rutiineja myös 2020-luvulla.

Katso artikkelin ensimmäisen 16.3.2020 julkaistu osa!

Gallant