Kun pehmeästä tulikin kovaa – Tulevaisuuden tekijä johtaa johtamistaan

Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan läsnäololla, olennaiseen keskittymällä ja jatkuvalla uudistumisella. Se, missä olet tällä hetkellä, on seurausta aiemmista päätöksistäsi. Se, missä olet huomenna, on seurausta tämän päivän valinnoistasi. Koska tulevaisuus luodaan tänään, on tärkeää olla läsnä tässä hetkessä.

Näkyykö se, mikä sinulle on tärkeää, kalenterissasi? Kuuluuko se, mikä sinulle on tärkeää, puheessasi? Suuntaako se, mikä sinulle on tärkeää, tekemistäsi? Olennaista tässä hetkessä ja tulevaisuudessa on olennaisen johtaminen. Kuinka korkealle sinä arvostat ihmisenä kasvun ja kehittymisen, oman ajattelun ja toiminnan jatkuvan uudistamisen?

Tulevaisuususkottavat johtajat johtavat johtamistaan.

Läsnäolotaidot ovat kriittisimpiä tulevaisuustaitoja

Usein ajatellaan ja korostetaan, että tulevaisuudessa pärjätäkseen tulee ottaa haltuun uusia taitoja ja teknologiaa, olla alati ajan hermolla ja tietoinen uusista suunnista. Tulevaisuustaidot eivät kuitenkaan välttämättä ole uusia taitoja, vaan niitä perustavanlaatuisia vanhoja metataitoja, kykyjä ja osaamista, joiden arvolle herätään ja havahdutaan uudella tavalla.

Vaikka vanhat, hyväksi todetut taidot harvemmin saavat palstatilaa tai kuulostavat erityisen trendikkäiltä, ei niitä tule väheksyä eikä unohtaa. Jos haluat olla hyvä johtaja, kehotan tarttumaan Käytöksen kultaiseen kirjaan. On erittäin hankala ajatella, että johtaja, joka omaksuisi tämän kirjan opit, ei olisi pidetty, hyvä johtaja – nyt ja tulevaisuudessa.

Läsnäolo on lähtökohta, joka luo olosuhteet muutokselle ja antaa tilaa pysähtyä ja havainnoida. Se mahdollistaa asioiden ja ihmisten aidon kohtaamisen ja reflektoinnin.

Kuinka sitten jättää historian murehtiminen ja tulevaisuuden levoton epävarmuus ja toivottaa läsnäolo tervetulleeksi arkeensa? Kehotan tutustumaan Maaret Kallion Inhimillisiä kohtaamisia -kirjaan (2017), jota voi hyvin tarkastella myös johtamisen ja johtajana kasvun näkökulmasta. Kirjan ensimmäinen osio pureutuu läsnäoloon, joka on kasvualusta niin toisen osion itsensä kohtaamiselle (johtamiselle) kuin kolmannen osion toisten kohtaamiselle (johtamiselle).

Tulevaisuusorientoitunut johtaja ymmärtää, että kohdatakseen ja johtaakseen toista on ensin kohdattava ja johdettava itseään.

Aino-Mari Kiianmies blogi-1

Keskity olennaiseen ja yksinkertaista johtamista

Yuval Noah Harari kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa 24.9.2022, että hän suojelee aikaa ja mieltänsä rajoittamalla teknologian käyttöään. Emme tiedä, mitä myrkyllinen informaatiosaaste tekee meille, ja siksi meidän tulisi kohdella sitä kuin ilmansaastetta, hän toteaa.

Kun ympärillämme on yhä enemmän hälinää, häiriöitä ja valinnanmahdollisuuksia, vaatii keskittymiskyvyn vaaliminen luonteenlujuutta ja tiukkaa kompassinhallintaa. Ollakseen tulevaisuususkottava johtaja on kuitenkin pystyttävä pitämään fokus ja suojelemaan toimintakykyään maailmantilanteessa kuin tilanteessa.

Greg McKeown käsittelee olennaista teoksessaan Essentialismi – Keskity olennaiseen (2021). Hän pureutuu kirjassaan olennaiseen keskittyvän mielenlaatuun, joutavien asioiden erottamiseen muutamista tärkeistä asioista, joutavista asioista eroon hankkiutumiseen sekä tärkeiden asioiden vaivattomaan tekemiseen. Yksi McKeownin keskeisimpiä sanomia on, että yksinkertaistamalla voidaan ratkaista useimmat ongelmat.

Johda johtamistasi

Tulevaisuustietoinen johtaja löytää aikaa ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Hänellä
on aikaa myös strategiseen ajatteluun ja vallitsevien ”totuuksien” kyseenalaistamiseen. Metropoliitta Ambrosius, Tikkanen ja Kietäväinen toteavat kirjassaan Henkinen johtajuus (2009), että keinotekoinen kiire ja kehno priorisointi vievät energian kehittää osaamistaan ja kasvaa ihmisenä. Tulevaisuuteen, kasvuun ja kehittymiseen orientoitunut ihminen löytää sen sijaan aina tilan reflektoinnille janoten jatkuvaa oppimista, uudistumista ja parempia tapoja toimia. Milloin sinä olet viimeksi havahtunut hiljaisuuteen ja kuunnellut, mitä sillä on sanottavaa?

Väitän, että läsnäolotaidot ovat yksiä kriittisimpiä tulevaisuustaitoja, jotka mahdollistavat pysähtymisen ja syvemmän pohdiskelun, etäisyyden ottamisen ja toisaalta asioiden ja ihmisten aidon kohtaamisen. Väitän myös, että tulevaisuudessa olennaisen erottaminen, siihen keskittyminen ja sen vaaliminen on yhä vaikeampaa mutta yhä keskeisempää.

Reflektointitaidot ovat tulevaisuuden pehmeitä kovia taitoja.

Uskon, että sinä, joka johdat johtamistasi, otat suuntaa ja asetat tavoitteita yhä uudestaan ja yhä syvemmästä ymmärryksestä käsin, tulet pärjäämään hyvin. Kun olet läsnä olennaiselle, voit kasvaa johtajana. Tulet johtamaan esimerkilläsi myös muita johtajana ja ihmisenä kasvuun.

 

Tämän tekstin inspiraationa toimivat seuraavat lähteet:

Kallio, M. Inhimillisiä kohtaamisia (2017).
Lassila, S. Käytöksen kultainen kirja (1991).
McKeown, G. (2021). Essentialismi – Keskity olennaiseen (2021).
Metropoliitta Ambrosius, Tikkanen, H. & Kietäväinen, T. (2009). Henkinen johtajuus.
Yuval Noah Hararin haastattelu Helsingin Sanomissa 24.9.2022.

Gallant