Lohkoketju – mitä ja miten?

Lohkoketju, Suomessakin tunnetummin blockchain, tarkoittaa hajautettua tietokantaa. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää hyvin monilla eri toimialoilla, esimerkiksi vaikkapa terveydenhuoltoalalla, kirjanpidossa tai pankkipalveluissa. Sen avulla tietoa voidaan jakaa luotettavasti toimijoiden välillä ilman ylimääräisiä osapuolia.

Lohkoketju tarjoaa luotettavuutta, sillä jokainen lohko on kopio toisesta ja aiemmin tallennetun tiedon muokkaaminen vaatisi jokaisen kopion muokkaamista. Kaikki lohkot yhdessä varmistavat siis ketjun luotettavuuden.

Lohkoketjujen hyödyntäminen

Lohkoketjusta saattaa ensimmäisenä tulla mieleen kryptovaluutat kuten esimerkiksi tunnetut Bitcoin ja Ethereum, mutta sillä on monia käyttökohteita yritysmaailmassa, jotka voivat auttaa yrityksiä parantamaan toimintojen tehokkuutta ja tietoturvaa. Lohkoketjut ovat merkittä apu esimerkiksi suurissa projekteissa, joissa on useita toimijoita. Tällaisesta hyvänä esimerkkinä toimivat rakennusprojektit, joissa on useita urakoitsijoita ja useita vastuunkantajia. Näissä projekteissa kaikki sopimukset tallennetaan samaan tietokantaan ja kaikki tapahtumat voidaan jäljittää aukottomasti. Tämän ansiosta projektin eri toimijat pystyvät luottamaan toisiinsa ja projektin eteneminen säilyy selkeänä jokaiselle asianosaiselle taholle.

Asuntokaupassa lohkoketjuteknologiaa kehittäviin yrityksiin on investoitu jo lähes miljardi euroa, vaikka lähes kaikki alan yritykset ovat syntyneet vasta muutaman viime vuoden aikana. Suomessa täysin digitaalinen ja lohkoketjuteknologiaan pohjautuva asuntokauppa on jo mahdollista. Tämä onnistuu DIAS-alustalla, jota on ollut mukana kehittämässä OP, Nordea ja Alma.

Maailmanlaajuisesti lähes neljätuhatta yritystä työskentelee lohkoketjujen parissa. Alan yrityksiin tehdyt investoinnin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina ja vuonna 2019 näihin yrityksiin investoitiin jopa 21.6 miljardia euroa. Nämä eksponentiaalisesti kasvavat sijoituspääomat kertovat siitä, kuinka mielenkiintoisen ja äärimmäisen suuria mahdollisuuksia omaavan teeman äärellä oikeasti olemme. Riippumatta siitä miltä toimialalta tähän suuntaan katsotaan, se koskettaa ja tulee koskettamaan meitä kaikkia.

Alla olevasta kuvasta näkee investointien kasvun 2013-2019 aikavälillä.

lohkoketju

Pidä nämä yritykset seurannassa

Reasi kehittää joukkorahoitteista lohkoketjualustaa, joka on suunniteltu mullistamaan asunnon vuokraus. Yrityksen alusta hyödyntää älykkäitä sopimuksia ja tarjoaa maailmanlaajuisesti hajautetun järjestelmän, joka takaa, että jokainen maksutapahtuma on turvattu ja läpinäkyvä.

ForgeRock kehittää digitaalista identiteetinhallinta-alustaa, jonka avulla ihmiset voivat luoda suojattuja yhteyksiä laitteisiin.

Trusteq tarjoaa kyberturvallisuuden konsultointipalveluita. Yritys erikoistuu identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM).

Gallant