Navigointia jatkuvassa muutoksessa – strategian toteuttaminen kuuluu kaikille

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja juuri nyt vallitsevassa maailmantilanteessa se tuntuu erityisen vaikealta. Toimintaympäristöt voivat muuttua hetkessä, kuten Ukrainan sota on meille järkyttävällä tavalla osoittanut. Tuntuu siltä, että termi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity ja Ambiguity) kuvaa maailmaa paremmin kuin koskaan – ajallemme ominaista on epävakaisuus, epävarmuus, monimutkaisuus ja epäselvyys.

Yhteiskunnallisen sekä liike-elämän päätöksenteon koneistojen prioriteetit vaihtuivat yhdessä yössä ja ne ovat viritetty äärimmilleen valittaessa uutta suuntaa tulevaisuuteen. Nyt ollaan isojen ja vaikeiden asioiden äärellä. Inhimillinen sietokyky on koetuksella ja tuntuu vaikealta suhteuttaa asioita ihmisen kokoiseksi.

Vielä muutama kuukausi sitten olisi tuntunut absurdilta pohtia tämän kaltaisen tilanteen vaikutuksia yrityksen tulevaisuuteen ja strategian toimeenpanokykyyn. Sitran tekemä julkaisu Ukrainan sodan vaikutuksista auttaa jäsentämään asioita ja tarjoaa työkalun tulevaisuuteen liittyvien epävarmuuksien ja vaihtoehtojen pohtimiseen. Sen avulla voi miettiä, millaisia vaikutuksia siinä esitetyillä muuttujilla voi olla omaan työhön tai elämään.

Yrityksen voimavara ja toimeenpanokyky on sen ihmisissä

Strategista toimeenpanokyvykkyyttä rakennettaessa tulee työyhteisössä vallitseva kulttuuri hyvin konkreettisesti esille. Yrityksen voimavara ja strategian toimeenpanokyky on sen ihmisissä. Toimitaanko työyhteisössä tavalla, joka kannustaa käymään strategiasta dialogia ja reflektoimaan yhdessä?

Eri näkökulmista käytävä keskustelu vaikutuksista tiimi- sekä yksilötasolla auttaa saamaan strategian mukaiset askelmerkit kohdalleen. Kun puhutaan strategian toimeenpanosta, ei dialogin merkitystä voi väheksyä. Parhaimmillaan sen avulla syntyy säännöllisen oppimisen kehä, jossa arvioidaan arvokkaita oivalluksia, opitaan asettamaan parempia tavoitteita ja rakennetaan luottamusta.

Strategian johtaminen-1

Strategian toteuttaminen kuuluu kaikille

On motivoivaa ja mielekästä osallistaa ihmiset säännöllisesti pohtimaan yhdessä yhtiön prioriteetteja ja tulevaisuutta – Miltä ne näyttävät tänään? Entä vuoden lopussa? Se inspiroi työyhteisöä lähtemään yhteiselle matkalle, liikkumaan eteenpäin ja valitsemaan sopivat reitit, kun yhteinen suunta on valittu.

Käytännössä strategian mukainen eteneminen on navigointia ryhmissä etapilta toiselle pitäen samalla muut tietoisina edistymisestä. Kun matkalla tarvitaan apua, niin sitä tulee pyytää ajoissa. On pelkästään positiivista saada tietoa riippuvuuksista tai pulmatilanteista hyvissä ajoin, niin niihin voidaan varautua ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä matkan aikana.

Yhteisen ymmärryksen kasvaminen matkalla auttaa onnistumaan tavoitteiden saavuttamisessa. Avoin ja läpinäkyvä ilmapiiri synnyttää myös luottamusta ja tuo työyhteisöön roppakaupalla merkityksellisyyttä. Strategian toteuttamisessa on lopulta kyse oman työn johtamisesta tavalla, joka tuottaa ryhmälle arvoa, ja joka auttaa pääsemään yhdessä sovittuihin lopputuloksiin. Strategian toteuttaminen on työyhteisön arkea, jossa etapeille saavutaan yhdessä, ajoissa ja hyvissä voimin.

Mielenrauhaa ja menestystä kaikille!

Gallant