Asumisen todellisuus vai virtuaalitodellisuus?

Teknologian kehittymisen myötä digitaalisuus ja erilaiset älykkäät ratkaisut alkavat olla yhä merkittävimmässä määrin todellisuutta kaikkialla. Asumisessa se näkyy toistaiseksi enemmän erilaisissa laitteissa ja kodinkoneissa kuin itse kiinteistöissä. Uskon kuitenkin vahvasti tilanteen muuttuvan uusien rakennettavien talojen myötä.

Aluksi muutos tapahtunee pikkuhiljaa, mutta jossain vaiheessa asukkaiden, kiinteistön ylläpidon ja omistajien sekä muiden sidosryhmien tarpeet ohjaavat digiremonttiin. Painetta digitalisoitumiselle ja tekoälypohjaisille ratkaisuille luovat esimerkiksi vastuullisuuskriteerien kiristyminen, erilaiset vaatimukset ympäristövastuu- ja energiatehokkuusraportoinneille sekä -sertifioinneille, tarpeet reaaliaikaiselle olosuhteiden hallinnalle ja palvelutarjonnalle sekä kyvykkyysvaateet muuntuvuuden ja muunneltavuuden toteuttamiseen.

Kurkistus tulevaisuuden kotiin

Hiljattain kiinteistöalalle tulleena minua kiinnostaa, miltä esimerkiksi asumisen todellisuus tulee näyttämään tulevaisuudessa. Vai pitäisikö sittenkin vielä puhua virtuaalitodellisuudesta? Lähdin etsimään aiheeseen liittyviä julkaisuja ja löysinkin useita mielenkiintoisia artikkeleita, joista poimin tähän vahvasti pinnalla olevia teemoja ja näkemyksiä tulevaisuuden asunnoista:

 • Digitalisaatio ja asukkaiden entistä yksilöllisemmät tarpeet
 • Miljoonarahoitus ilmastoviisaamman asumisen kehittämiseen
 • Älykkäämmät kodit ovat jo nurkan takana
 • Tekniikan avulla voidaan reagoida etukäteen esimerkiksi tulevaan säähän
 • Äly toimii asukkailta piilossa, elämään mukautuen ja tilanteita ennakoiden
 • Automaatio lisääntyy
 • Kylpyhuone on tulevaisuuden terveyskeskus
 • Ambient intelligence, läsnä-äly, seuraa jatkuvasti asunnon tiloja ja säätää niitä asukkaiden tarpeita ja toiveita ennakoiden
 • Kotirobotit tulevat
 • Tekoäly vie kohti raportoivaa, oppivaa ja ajattelevaa kiinteistöä
 • Virtuaaliteknologiat luovat uusia kiinteistöpalveluja
 • Digitaalinen kaksonen seuraa rakennuksen elinkaarta

Artikkeleista löytyi myös paljon näkemyksiä asumisen ympäristövastuullisuuteen, energiatehokkuuteen, palvelutarjontaan, jakamistalouteen, yhteisöllisyyteen sekä asuntojen monimuotoisuuteen ja muunneltavuuteen. Lähes aina kaikkia näitä asioita yhdistivät tavalla tai toisella digitaalisuus ja älykkäät ratkaisut.

Avaammeko oven digitaaliselle tulevaisuudelle?

Tällaiseen entistä enemmän asukkaan iholle menevään kehitykseen liittyy varmasti ennakkoluuloja ja pelkoa. Voi syntyä ajatus ”isoveli valvoo” -mentaliteetista. Itse näen kehityksessä kuitenkin paljon hyvää potentiaalia esimerkiksi vastuullisuusasioiden, asumisviihtyvyyden ja turvallisen asumisen näkökulmasta. Monesti asuntojen olosuhteet, lämmitys, jäähdytys tai asukkaiden veden- ja energiankulutus eivät ole ympäristövastuullisuuden tai energiatehokkuuden näkökulmasta optimaalisella tasolla. Tai vaikkapa ikäihmisten mahdollisuudet asua omassa kodissa eivät kohtaa esimerkiksi tahtotilan ja turvallisuuden osalta. Tällöin älykoti yhdistettynä tieto- ja terveysturvalliseen sekä vastuulliseen asumiseen olisi tavoiteltava asia.

Miten kaikki tämä liittyy otsikossa mainittuun asumisen todellisuuteen saatikka virtuaalitodellisuuteen? Mielestäni kaikin tavoin, sillä kaikki tuo edellä kuvattu on jo nyt toteutettavissa ja osin toteutettukin, vähintäänkin virtuaalitodellisuudessa. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on todella haasteellista eikä kaikkia asumiseen vaikuttavia ilmiöitä voi vielä nähdä, uskon että on vain ajan kysymys, milloin tässä asiassa otetaan se niin sanottu kvanttihyppy asumisen digitaaliseen tulevaisuuteen.

Gallant