Virpi Viinikainen

Virpi Viinikainen on visionäärinen johtaja, joka yhdistää strategisen ajattelun ja arjen toimeenpanon ihmistä arvostaen. Virpi seuraa vähittäiskaupan toimintaympäristöä muokkaavia ilmiötä, myyntiä, monikanavaista asiakaskokemusta ja brändejä suurella uteliaisuudella. Hän uskoo vahvasti, että poikkeukselliset liiketoimintatulokset syntyvät poikkeuksellisen johtajuuden kautta.