Myötätunto ja suuri vaellus

Kevään rysäyksen lailla häränpyllyä heittäneet olosuhteet ovat olleet ennakoimattomat ja ennen kokemattomat. Sekä ihmisten että talouden terveyttä uhkaava kriisi on näyttäytynyt paitsi nopeana kykynä pystyttää pandemian hidastumista edesauttavia rajoituksia ja yhteishenkenä parvekkeilla kaikuvin ”hiekkamyrskyin”, myös työelämän monin muutoksin.

Romantiikka sikseen, ryhdytään asiaan

Konttorit autioituivat siirryttyämme etätyöskentelyyn, kulutuksen merkittävä ja äkillinen vähentyminen vaati johtajilta nopeita toimenpiteitä tilanteeseen sopeutumiseen, vuodelle määritelty toimintasuunnitelma muuttui yhdessä yössä kriisinajan nopean kellotaajuuden selviytymistaisteluksi. Työmarkkinajärjestöt nuijivat pikaisesti pöytään menettelytavat poikkeusaikaan sopeutumiseen työvoiman käyttöä vähennettäessä. Ennätysmäärä lomautuksia yhteistoimintaneuvoteltiin etänä Teamsissa.

Kriisijohtamisen ensimmäinen vaihe, välittömien vaikutusten torjunta, on suomalaiselle mentaliteetille luonteenomaista. Poikki ja pinoon. Asialliset hommat hoidetaan. "Mis sie tarviit hyvvää miestä, tässä siul on sellane." Romantiikka sikseen, ryhdytään asiaan.

Ennen kokematon ja uusi tilanne on omiaan nostamaan pintaan harvemmin koettuja tuntemuksia ja tunteita. Pelko omasta, läheisten ja kansakunnan terveydestä, huoli omasta ja perheen taloudesta sekä toimeentulosta, tummat pilvet työnantajayrityksen tulevaisuuden taivaalla tai rajoitusten mukanaan tuomat negatiiviset lieveilmiöt yksinäisyyden, väkivallan uhkan tai ahdistuneisuuden muodossa koskettavat aiempaa useampia. Ihmisen perustavin tarve tulla huomatuksi, kohdatuksi ja kuulluksi nousee poikkeustilanteessa pinnalle. Jokainen poikkeusajan kokemus suodattuu tämän tarpeen lävitse.

Yritysten julkilausumat arvot eivät normaalitilanteessa ole yleensä ristiriidassa inhimillisen huomatuksi tulemisen tarpeen kanssa. Ajoittaiset kitkatilanteet ja arvomaailmojemme poikkeamat ohitamme olankohautuksella, kun perusturvallisuus on kunnossa, palkka juoksee ja työ on sinänsä mieluisaa. Poikkeusoloissa, joissa oma turvallisuuden tunteemme on järkkynyt, seulamme ei enää päästäkään läpi merkittäviä arvoristiriitoja tai kohtelua, joissa meitä ei huomata, kohdata tai kuulla inhimillisellä ja tunteen tasolla.

poikkeusoloissa johtaminen

Tuhannen taalan paikka

Poikkeusoloissa johtajalla on tuhannen taalan paikka onnistua joko hyvin tai hyvin huonosti. Johtajan tehtävä on paitsi näyttää tie läpi kriisin, myös huolehtia yrityksen kriisinjälkeisestä menestymisestä. Pitämällä ihmisen perustarpeen kaikessa viestinnässään päällimmäisenä johtaja kasvattaa mahdollisuuksiaan onnistua hyvin molemmissa vaiheissa. Inhimillinen ja myötätuntoinen johtaja saa mukaansa sitoutuneet ja yhteiseen visioon uskovat tekijät.

Inhimillinen ja myötätuntoinen johtaja saa mukaansa sitoutuneet ja yhteiseen visioon uskovat tekijät.

Kyky osoittaa myötätuntoa korostuu erityisesti, kun puhutaan etänä tai suurelle kuulijamäärälle. On helppoa kovettaa itsensä ja keskittyä asiaan. Mutta mitä sitten, jos ääni värähtää tai silmäkulma kostuu lomautusilmoitusta antaessa? Se on merkki aitoudesta, lämmöstä ja myötätunnosta. Päätösten, joilla on vaikutusta ihmisten toimeentuloon, on syytäkin vähän säväyttää!

Poikkeusaika on synnyttämässä tyytymisen loppumisen aikakauden ja menestysreseptin, jonka tärkein ainesosa on myötätuntoinen johtaminen. Lopputulosten rinnalle yhtä tärkeiksi nousevat keinot niiden saavuttamiseksi.

Ennustan, että tämä poikkeusaika on synnyttämässä tyytymisen loppumisen aikakauden ja menestysreseptin, jonka tärkein ainesosa on myötätuntoinen johtaminen. Lopputulosten rinnalle yhtä tärkeiksi nousevat keinot niiden saavuttamiseksi. Mikäli emme johtajina onnistu julkielämään yrityksemme tunnustamia arvoja ja olemaan ihmisiä ihmisille, voi poikkeusajan päätyttyä olla edessä suuri vaellus työmarkkinoilla, kun huomatuksi tulemisen perustarpeeseensa täyttymistä hakevat tekijät lähtevät sankoin joukoin etsimään arvomaailmaansa vastaavaa työkotia. Varmistat johtajana yrityksesi olevan vaeltajan keidas, kun löydät takaisin sinne, kuka olet. Kuulet itsesi puhtaasti ja olet kokonaan oma itsesi.

Gallant