Kestävä kasvu on innovaatiotyötä

Innovaatiot ovat aina olleet yritysten kasvun ja menestyksen avaintekijöitä. Ilmastonmuutoksen kiihtyessä yritysten innovaatiotyölle on ehkä enemmän tarvetta kuin koskaan ennen. Kestävä kasvu ja yritysten rooli ilmaston suojelemisessa tarjoavatkin erinomaisen muotoiluhaasteen.

Maapallon heikkenevä tila on vihdoin yhdistänyt taloudelliset ja vastuulliset tavoitteet: ilmastonmuutos näkyy laajasti taloudessa, yritysten liikevaihdossa ja kuluttajien valinnoissa. ”Kestävä kasvu” kattaa nyt kätevästi vastuullisen toiminnan ja kasvavat tuotot. Vastuullisten brändien menestys kuitenkin houkuttelee liioittelemaan tuotteiden vastuullisuutta; lähdevesipullo saattaa olla kierrätysmuovia, mutta kertakäyttöinen luksustuote se on silti. Vaikka onkin tärkeää minimoida liiketoiminnan ympäristövaikutukset tuotantoprosessissa, on myös tärkeää tunnistaa, että jotkut tuotteet ovat perusluonteeltaan vastuuttomia, ja niiden aika on yksinkertaisesti ohi. 

Hotellit ja toimitilat ovat oiva esimerkki ajastaan jälkeen jääneistä tuotteista. Toimitiloissa oli jo ennen pandemiaa järkyttävän matalat käyttöasteet, mutta pandemian myötä myös kysyntä on laskenut kriittisesti. Ei riitä, että panostetaan energiatehokkuuteen ja jätteenlajitteluun, kun talot seisovat lähes aina tyhjillään. Hotelleissa ongelma kiteytyy turhiin neliöihin ja valtavaan materiaalin ja energian hukkaan. Asiakkaille tarjotaan luksusta ja tilaa, mutta kunnollista käyttöä talo näkee vain öisin ja sesonkeina.

Monelle yritykselle kestävä kasvu on käytännössä mahdollista vain oman toiminnan uudelleen harkinnalla: öljystä biopolttoaineisiin, maidosta kauraan, hotellista hybridiin. Vaikka liiketoiminta perustuisi vastuuttomaan tuotteeseen, jota prosessien hiominen ja pakkauksen uusiminen ei pelasta, koko liiketoimintaa ei tarvitse laittaa roskakoriin. ”Don’t throw out the baby with the bathwater”, sillä tuotteen perusidea ja uskollinen asiakaskunta on usein pelastettavissa. VALOssa nähtiin tilaisuus vastuullisempaan tuotteeseen yhdistämällä hotelli ja toimitilat samoihin neliöihin.

Yrityksillä on kriittinen rooli ilmastotalkoissa. Nyt kaivataan laajaa innovaatiotyötä, jotta perusluonteeltaan vastuuttomat tuotteet saadaan korvattua paremmilla vaihtoehdoilla. Vaikka innovaatiot usein esitetäänkin onnekkaina sattumina, todellisuudessa kyse on yleensä vain hyvin harkitusta muotoilusta. Viime vuosina palvelu- ja tuotemuotoilijoille on riittänyt kysyntää ja asianosaavia muotoilijoita löytyy markkinoilta valtavasti. Myös netistä löytyy helposti kopioitavia polkuja omaan innovaatioon.

Palvelumuotoilun askeleet kestävän kasvun innovaatioihin

  1. Kartoita asiakkaan matka tuotteen tai palvelun havainnoinnista ostoon, käyttöön ja loppusijoitukseen hahmottaaksesi tilaisuuksia vastuullisempaan toimintaan.

  2. Analysoi asiakaskäyttäytyminen ja -tarpeet polun eri vaiheissa (tutkimus, kyselyt ja palaute) löytääksesi mahdollisuuksia vastuulliseen innovaatioon. Tarvitseeko asiakas nimenomaan ruokakermaa, vai onko tarve vain rikkaalle kastikepohjalle?

  3. Aseta vastuullisuudelle tarkat sekä mitattavat tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksenne vastuullisuusstrategian kanssa.

  4. Käytä vastuullisen tuotteen tai palvelun ideoinnissa ja kehittämisessä muotoiluajattelua, kuten ideointimenetelmiä, prototyyppejä ja ideoiden testaamista asiakkaiden kanssa.

  5. Muotoile tuote kiertotalouteen harkitsemalla tuotteen purkamista tai kierrätystä käytön jälkeen.

  6. Toteuta vastuullisuuden periaatteita läpi tuotantoketjun: kiertotalous, raaka-aineiden vastuullinen hankinta ja jalostus, uusiutuvan energian ja materiaalien käyttö, kuljettamisen minimointi, valmistuksen eettisyys, paketoinnin minimointi ja materiaalien vastuullisuus, viestinnän eettisyys ja tuotteen loppusijoituksen harkinta.

  7. Viesti vastuullisuudesta läpinäkyvästi, rehellisesti ja laajasti. Taistelemme yhdessä viherpesua vastaan kommunikoimalla vastuullisuudesta merkityksellisen ilmastotoiminnan kautta ja jakamalla tietoa alamme harhaanjohtavista vastuullisuusväitteistä.

Parhaat innovaatiot syntyvät monialaisen ja monipuolisen tiimin käsissä. Tärkeintä on keskittyä laaja-alaiseen ymmärrykseen ja tiimin kykyyn kehittää rohkeasti uusia ideoita. Tekoälyäkin kannattaa kokeilla tiimin työn tukena. Vaikka ChatGPT:n tapaiset työkalut ovat vielä jokseenkin näkemyksettömiä, ne auttavat osaavia ammattilaisia hiomaan ideoita ja etsimään uusia tulokulmia. Tämänkin artikkelin idea tuli tekoälyltä, ja suuri osa sisällöstä on sen tuottamaa. Näkemys, juoni ja merkitys ovat vielä toistaiseksi ihmisen tärkeää työtä.

Gallant