Merkityksellisyyttä monimuotoisuudesta

Yrittäjyys on minulle tapa tehdä itselleni merkityksellisiä asioita ja edistää niitä. Aloitin yrittäjyyden vuonna 2010 ja tässä matkan varrella fokuksen kohteet ovat toki hieman vaihdelleetkin. Niissä on kuitenkin koko ajan ollut ja on pohjalla ajatus – muodossa tai toisessa – toisten ihmisten auttamisesta, koska se on mielestäni tärkeää.

DEI ja muita kolmekirjaimisia

Tällä hetkellä somekanavat ja yhteiskunnallinen keskustelu vilisee iskulauseita, muotisanoja sekä kaksi- ja kolmikirjaimisia lyhenteitä; DEI, DEIB, EX, CX ja niin edelleen. Osa niistä on vähän vanhempia kuin toiset, osa taas on puettu uusiin vaatteisiin. Eikä siinä mitään – käytän niitä itsekin. Mutta se merkityksellisyys, se syntyy mielestäni jostain muusta.

Monimuotoisuus tarkoittaa minulle yksinkertaisesti sitä, että me ihmiset olemme erilaisia. Se ei ainoastaan ole OK, vaan todella mahtava juttu, jota meidän pitäisi kaikin keinoin tavoitella. Koska uskon, että se auttaa esimerkiksi yrityksiä aidosti menestymään paremmin. Samalla hekin, jotka eivät niin sanotusti mahdu muottiin, nähdään voimavarana ja heidän osaamisensa yhtä arvokkaana kuin muidenkin.

Yhä useampi tiedostaa monimuotoistumisen tuovan lisäarvoa

Monimuotoistumisessa ja sen lisäarvon näkemisessä on tapahtunut mielestäni edistystä, mistä olen hyvin iloinen. Mutta vielä riittää tekemistäkin. Samaan aikaan, kun puhumme työvoimapulasta lähes joka toimialalla, jätämme työkykyisten ja -haluisten ihmisten potentiaalin ja osaamisen käyttämättä. Uskoakseni sen vuoksi, että emme tunnista sitä, tai jos tunnistamme, niin se vähän pelottaa. Niin kuin aina sellaiset asiat, jotka ovat meille uusia. On helpompi sanoa ”on kokeiltu, ei toimi meillä”, kuin aidosti ja oikeasti lähteä kokeilemaan jotain uutta, koska se tuntuu ainakin aluksi vaikealta. Jokainen tietää, että aktiivinen liikunta olisi meille hyväksi, mutta silti jäämme usein sohvalle; siinä on mukavampi löhötä eikä tarvitse ponnistella.

On tietysti sellaisia yrityksiä, jotka ovat aidosti tunnistaneet monimuotoisen organisaation mukanaan tuoman lisäarvon ja työskentelevät aktiivisesti sen rakentamiseksi. Niitä on itse asiassa koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta vielä näkee paljon yrityksiä, jotka sanovat ”Meillä on x kappaletta työpaikkoja auki, mutta hakijoita ei vain ole”. Se ei vain enää tänä päivänä riitä.

Miten edistää organisaatioiden monimuotoisuutta?

Syitä vallitsevaan tilanteeseen on varmasti monia, eikä tähänkään kysymykseen ole yleispätevää vastausta. Muutama asia tulee kuitenkin mieleen.

Harva meistä haluaa olla töissä sellaisessa paikassa, jossa tuntuu, että ihminen ja hänen työpanoksensa eivät saa ansaitsemaansa arvostusta. Kaikki lähtee liikkeellä työpaikan työoloista ja työyhteisön kulttuurista. Olisi hyvä pohtia, miten seuraavat kohdat toteutuvat työpaikalla: Voiko ihminen itse vaikuttaa omaan työhönsä? Onko työyhteisön kulttuuri sellainen, jossa arvostetaan ja vaalitaan erilaisuutta ja monimuotoisuutta? Voivatko työyhteisön jäsenet turvallisesti sanoa oman mielipiteensä ilman pelkoa seuraamuksista?

Asiaa voidaan toki lähestyä myös toisesta näkökulmasta. Jos ja kun nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat yrityksessä kunnossa, niin osataanko tai muistetaanko se tuoda esiin ulkoisessa viestinnässä? Kerrotaanko yrityksen nettisivuilla tai muissa viestintäkanavissa monimuotoisuuden olevan yritykselle tärkeä asia? Olisi hyvä tuoda ilmi asioita, joihin monimuotoisuuden nojalla on kiinnitetty huomiota, ja kuinka teemojen kehittämistä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Viestintään kannattaa panostaa, sillä nämä asiat vaikuttavat myös työnantajamielikuvaan ja siihen, kuinka kiinnostuneita kyseiseen organisaatioon ollaan tulemaan töihin. Näin on etenkin Z-sukupolven kohdalla, jolle diversiteetti ja sen toteutumisesta huolehtiminen työpaikalla on tärkeää.

Luonnollisesti yritykset ja niiden työyhteisöt tarvitsevat myös tukea, koulutusta ja valmennusta näissä asioissa ja onneksi tällaisia palveluita on jo hyvin tarjolla. Itse näen, että tärkeintä on aloittaa jostakin, ja edetä siitä sitten askel kerrallaan eteenpäin jatkuvan kehittämisen periaatteita noudattaen. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä, kuten sanonta kuuluu.

Arvot luovat merkityksellisyyttä ja merkityksellisyys tuo mukanaan sitä, että ihminen haluaa tehdä parhaansa ja sitoutua tärkeäksi kokemaansa asiaan. Mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa juuri sinulle tai teidän organisaatiollenne? Minä ja kollegani Reeta Lindeman autamme teitä mielellämme.

Gallant