Renkaat vaihtoon – uusi menestys syntyy yhteistyöllä

Parhaat johtajat ovat kuin formulakuskeja: osaaminen on huipputasoa, vauhti on kova ja rohkeutta riittää. Mutta kuten formuloissakin, myös johtamisen huipulla täytyy välillä renkaat vaihtaa, tankata ja tehdä tekniikkaan tarkistuksia. Suomalaisessa yrityskulttuurissa edelleenkin näkyy aika ajoin ajatuspinne, että ihan itse ja omin voimin on pärjättävä. Avun pyytäminen on heikkouden merkki, mutta onko se sitä – tai onko se sitä enää?

Maailman muutosvauhdin luultiin jo saavuttaneen maksimaalisen nopeutensa, kun soppaan viskattiinkin hämmentävä määrä johtamista haastavaa pandemiaa.

”Johtajien parhaimmiston vertaaminen formulakuskeihin on tosiaankin osuva; parhaan tuloksen varmistamiseksi tulee myös kriisien aikana välillä pysähtyä tankkaamaan - ja tämän parhaat johtajat tietävät”, kertoo Sari Ajanko, johdon valmentaja ja coach. Sari toimii InHunt Boards Oy:n Senior Advisorina ja rakentaa InHuntin omaa Pit Stop Crew’ta eli huippuvalmentajien tiimiä johtajien tueksi.

Tilanteet vaihtelevat ja samat keinot eivät toimi niistä jokaisessa. Johtajan hyvyyttä lopulta onkin sopivien keinovalikoimien löytäminen tilannekohtaisesti. Johtaminen vaatii paitsi osaamista, myös herkkyyttä ja muutoskykyä. Siksi tilanteiden arviointi yhdessä toisen kanssa voi laajentaa näkymää merkittävästi. Parhaimmillaan keskustelutukena toimiva luottohenkilö on läsnä, vilpittömän kiinnostunut ja luontaisesti utelias.

Yksinpärjäämisen aika meni jo – uusi nousu ja menestys syntyy yhteistyöllä

“Pysähtyminen luotettavan henkilön kanssa tuo johtamiseen takuuvarmasti lisää tehoja. Valintojen tekeminen, riskien pohtiminen, kriittisten asioiden läpikäyminen toisen kanssa on yksinäisessä johtajan tehtävässä tärkeä osa menestystä”, Sari painottaa ja jatkaa ”Johtajan on myös tärkeä olla tietoinen omista kompastuskivistään. Nämä ovat usein vahvasti yhteydessä hänen keskeisimpiin vahvuuksiinsa. Luottohenkilön tarjoama palloseinä antaa mahdollisuuksia pohtia vaihtoehtoja.”

Yksittäisten huippujohtajien tavoin myös yritysten hallitukset ja johtoryhmät hyödyntävät entistä enemmän ulkopuolista näkemystä ja asiantuntemusta. Tällaista voi tarjota vaikkapa Senior Advisor tai Advisory Board, joka on aidosti johtajan tukena, näkee mihin ollaan matkalla ja voi tuoda uudenlaisia ratkaisumalleja pohdittavaksi.

Kriisin hyvä puoli on se, että se pakottaa kyseenalaistamaan olemassa olevaa. Tasaisessa toimintaympäristössä ei helposti tule mieleen pysähtyä pohtimaan, onko tämä nyt juuri parasta, mitä voimme tehdä.

Mutta murrostilanteessa on luontevaakin pysähtyä ja kuunnella toisia. Silloin on viisautta myös itse antaa panoksensa, jakaa omaa osaamistaan ja näkemyksiään muille. Uuden rakentamisessa ajatusten ja osaamisen törmäyttäminen on hyödyllistä. Tämä näyttäytyy hallitustyössä siten, että selkeästi nyt kyseenalaistajien panosta kaivataan enemmän kuin koskaan ennen. Vastavuoroisesti hallituksen itsensä on hyvä pohtia, millä tavoin se tukee rakentavasti johtoryhmää näkemyksillään ja osaamisellaan.

Tänään on huominen, josta olit huolissasi eilen

Tulevaisuus on visio. Visio on kuvitelma, joka voi olla harhainenkin. Siksi se on jännittävä. Se on myös valinta, jotta voi edetä sitä kohti. Siksi vaihtoehtojen punnitseminen ja oman kapasiteetin arviointi yhteistyössä luottohenkilön kanssa auttaa.

Juuri itselle sopivan varikkokäynnin ja oikean ajankohdan tunnistaminen on tärkeää – se voi olla paikallaan juuri silloin, kun vauhti on kovin. Renkaanvaihto oikealla hetkellä maksaa itsensä takaisin jo ennen seuraavaa šikaania.

Gallant