Uuden palveluliiketoiminnan rakentaminen – 7 askelmerkkiä menestykseen

Nykyisessä turbulentissa taloustilanteessa uusien palveluiden kehittäminen on tulevaisuuden menestyjien elinehto. Epävarmuuden keskellä on oleellista panostaa uusien ja täydentävien liiketoimintojen järjestelmälliseen kehittämiseen.

Yritykset voivat kehittää uutta liiketoimintaa joko täydentämään nykyistä palvelutarjontaa tai disruptoimalla nykyisiä liiketoimintoja esimerkiksi perustamalla yrityksen sisäisiä startup-toimintoja. Uusiin tulokkaisiin verrattuna markkinassa jo toimivilla yrityksillä on etua uusien liiketoimintojen kehittämisessä, koska niiltä löytyy jo olemassa olevaa asiakaskuntaa, toimintamalleja, arvoverkkoa ja asiakasdataa. Nämä voidaan nähdä kilpailuetuna ja mahdollisuutena nopeampaan skaalaukseen. Toisaalta markkinatulokkaiden kehitys voi olla paljon nopeampaa ja ketterämpää kuin korporaatiomaailman vakiintuneisiin ja jäykkiin kehitysmalleihin tottuneiden yritysten. Pienempien yritysten kannattaa vauhdittaa kasvuaan pyrkimällä aktiiviseen yhteistyöhön isompien toimialakonkareiden kanssa.
 
Uuden palveluliiketoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen on pitkälti tutkimustyötä ja ideoiden kasvattelua. Liikaa ei voi painottaa sitä, että vaikka kaikkeen kannattaa suhtautua avoimin mielin, liiketoimintakulman ja ansaintamallin on oltava jatkuvasti kirkkaina mielessä, jotta uudesta ideasta saadaan aikaiseksi myös kannattavaa liiketoimintaa.
 

Uusien ideoiden kartoittamisen voi aloittaa seuraavien askeleiden avulla:

1. Tutki ja perehdy

 
Ensimmäinen vaihe minkä tahansa kehittämiseen on tietenkin perehtyminen. McKinseyn blogissa on hyviä kirjoituksia strategisen tason muutoksista, joista voi ammentaa ajattelua isoon kuvaan ja toimintaympäristön muutokseen. 

Uutta kehitettäessä kannattaa ideat kytkeä tulevaan muutoksen, joka tarjoaa pitkän tähtäimen horisontin kehittämiselle. Tulevaa muutosta ja pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä kuvaavat megatrendit. Megatrendeihin voi tutustua esimerkiksi Sitran vuosittaisesta megatrendi-raportista.

Tutki lisäksi valitsemaasi toimialaa, toimialalla toimivia yrityksiä ja niiden palveluita sekä toimintatapoja systemaattisesti. Tähän vaiheeseen paras työkalu on Google. Perehdy siihen, millaisia ovat toimialan nykyiset toimijat, ansaintamallit, arvoketju, maksavat asiakkaat ja käyttäjät. Millaisia kilpailuetuja eri toimijoilla on toisiinsa nähden? Peilaa havaintojasi ison kuvan muutoksiin ja megatrendeihin. Mitä yrityksesi voisi tehdä täyttääkseen tulevaisuuden tarpeita?

2. Tutki laajasti toimintakenttää ja uuden kehittäjiä

 
Kun sinulle on syntynyt käsitys siitä, mitä valitsemallasi toimialalla tapahtuu yleisesti strategisella tasolla ja yrityskentässä, on hyvä kartoittaa tarkemmin myös sitä, mitä uudenlaista toimintaa kentässä on. Startup-kentässä kehitettävät uudet innovaatiot perustuvat usein teknologiaan, dataan, uusiin ansaintamalleihin ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.
 
Business Helsinki, Dealroom.co ja Maria01 ylläpitävät sivustoa, jossa voit tutustua eri aihealueiden startupeihin. Suodattimia hyödyntämällä saat rajattua itseäsi kiinnostavan listan toimijoista, joihin voit perehtyä tarkemmin. Ole myös rohkeasti yhteydessä eri startupeihin yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi! Toinen hyvä vastaava palvelu on Crunchbase, josta löytyy ilmainen kokeiluversio.  

Startupit ovat monesti hakeneet pääomarahoitusta tai kuuluvat muuta kautta erilaisiin kiihdyttämöihin. Suomessa toimivista eri yrityskiihdyttämöistä löytyy listaus Finnish Business Accelerators Networkin sivuilta. Näkökulmaa kannattaa laajentaa myös vähintään Nordic-toimijoihin tai EU-tasolle tai miksei suoraan globaaliksikin – tutkittavasta toimialasta riippuen.

3. Tutki sisältä

 
Yrityksen nykyliiketoiminta, nykyiset asiakkaat ja data mahdollistavat usein hyvän ponnistuslaudan uusille palveluille. Haastattele yrityksesi asiakasrajapinnassa, johdossa ja kehityksessä toimivia ihmisiä. Usein ideoita kertyy pöytälaatikkoon ja niistä ammentamalla voi löytyä helmiä. Onko yritykselläsi dataa, jota tutkimalla voisi löytyä uusia tarpeita, joita ei nykyisillä palveluilla kateta?

4. Tutki arvoketjua

 
Tutki ja piirrä auki toimialan arvoketju kokonaisuudessaan. Monesti arvoketjua tarkastelemalla löytyy kohtia, jotka eivät toimi optimaalisesti tai markkinalähtöisesti. Onko arvoketjussa kohtia tai toimijoita, joiden toimintaa voisi muuttaa tai korvata digitaalisilla ratkaisuilla? (Vrt. Wolt, AirBnB, Uber).

5. Verkostoidu ja tee yhteistyötä

 
Keskustele, keskustele, keskustele. Tärkeintä on pitää mukana avoin mieli, sillä uusia ideoita syntyy erilaisia ajattelutapoja risteyttämällä ja aktiivisesti keskustelemalla. Innovoinnissa puhutaan out-of-the-box -lähestymisestä, ja kannattaakin pitää mielessä, että monesti parhaat ideat syntyvät aivan eri tavalla kuin alun perin odotettiin. Kannattaakin rohkeasti kontaktoida esim. Linkedinissä uusia ja vanhoja tuttuja: monet ihmiset innostuvat sparrailusta ja yhteistyössä on voimaa. 

Yrityskiihdyttämöt, yrittäjät, kasvuyrittäjät, Edelläkävijät, Business Finland, Management Events ja lukuisat muut toimijat ja tahot järjestävät aktiivisesti erilaisia tapahtumia, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja ammentaa uusia ajatuksia.

Auta muita ja ole avoin! Uusia liiketoimintamalleja pohtiessa liikkeelle pääsee usein nopeammin, jos on mahdollisuus tarjota osaamistaan verkostomaisesti ja rakentaa liiketoimintamalli, jossa on useita toimijoita. Kannattaa siis avoimesti sparrailla eri toimijoiden kanssa ja keskustella yhdessä tekemisen mahdollisuuksista.

6. Analysoi


Älä pidä kiirettä johtopäätösten vetämisen suhteen. Luultavasti tulet löytämään pitkän listan ratkaisemattomia ongelmia, potentiaalisia kumppaneita, liiketoimintamalleja ja potentiaalisia uusia asiakkaita. Kun pääset vaiheeseen, jossa näitä alkaa hahmottumaan, ongelmista kannattaa muotoilla hypoteeseja tai kevyitä palvelukonsepteja. 

Palvelumainoksen työstäminen on yksi hyvä tapa kiteyttää ajatuksia. Palvelumainoksen ympäriltä kannattaa haastatella potentiaalisia palvelun käyttäjiä ja sidosryhmiä. Eri konseptien vertailu markkinaan, olemassa oleviin ratkaisuihin ja kilpailijoihin sekä liiketoimintapotentiaalin pohtiminen eri kulmilta auttaa jäsentämään ajatuksia.

7. Tee päätöksiä!

 
Lopulta on aika tehdä päätöksiä. Joskus päätöksenteko on helppoa, jos kartoituksen jälkeen on löytynyt selkeä timanttinen idea. Joskus taas on vaikea löytää selkeää etenemissuuntaa. Monet ideat saattavat yllättäen saada aivan toisenlaisen käännöksen, kun niiden antaa jonkin aikaa levätä. Päätöksenteossa onkin hyvä päättää pitää tietyt ideat ikään kuin pöytälaatikossa jemmassa hylkäämättä niitä täysin. Kun olet päättänyt lähteä edistämään tiettyä ideaa, on seuraavaksi aika tutkia sitä tarkemmin. Voit kerralla fokusoida yhden tai kahden idean tarkempaan tutkimiseen.

Gallant