Avulias työyhteisö luo lisää liiketoimintaa

Kuinka avulias työyhteisönne on? Kuinka helppoa avun pyytäminen ja tarjoaminen on? Avun pyytäminen ja antaminen osana työyhteisön arkea saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Kuitenkin ilman suunnitelmallisuutta avuliaan työkulttuurin edistämiseksi, yritys voi ajautua pahimmillaan passiivisuuteen ja myrkylliseen kulttuuriin, jossa apua ei kehdata pyytää kasvojen menettämisen pelossa.

Ajattele auttamista työkaluna. Tässä kolme syytä, miksi auttaminen osana työkulttuuria voi tuoda yrityksellesi lisää liikevaihtoa ja säästöjä. Lopussa jaan käytännön vinkit avuliaamman työkulttuurin luomiseen.

Auttaminen vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja keskinäistä luottamusta

Yhdistämme usein auttamisen hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistoimintaan. Auttamisesta on kuitenkin taloudellista hyötyä yrityksille ja sen kautta pystymme rakentamaan avoimempia ja sitoutuneempia työyhteisöjä.

Kuvittele, että olet jumissa jonkin työtehtävän kanssa töissä. Voit tietysti yrittää puskea sen läpi yksin, mutta entä jos pyytäisit kollegoiltasi apua? Joku saattaa jo tietää ratkaisun ongelmaasi. Pyytämällä apua säästät paljon aikaa ja resursseja. Kyseleminen ei siis tee sinusta epäpätevämpää vaan pikemminkin tehokkaamman ja tuottavamman. Aika, jonka olisit käyttänyt yksin ongelman ratkaisun miettimiseen, voidaan käyttää toisessa työtehtävässä onnistumiseen.

Avulias työyhteisö helpottaa yrityksen sisäistä viestintää

Lisäksi avuliaassa työyhteisössä työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi. Hyvän tekeminen parantaa tutkitusti hyvinvointiamme ja lisää auttajan itseluottamusta. Toisaalta henkilö, joka saa apua, kokee vähemmän stressiä tietäessään, että joku on aina valmiina auttamaan. Auttamisen hyötyjen viestiminen on avuliaamman työkulttuurin luomisen ytimessä.

Auttaminen aktivoi sisäistä viestintää, mikä johtaa luovempaan ja tuottavampaan työhön

Auttamisen tuominen osaksi yrityskulttuuria tekee myös sisäisestä viestinnästä aktiivisempaa. Auttaminen voi tapahtua vain, jos siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä: auttaja ja avun tarvitsija. Jos tällaiseen toimintaan kannustetaan aktiivisesti yrityksen sisällä, on luonnollista, että sisäinen viestintä paranee, koska yksilöiden välinen vuorovaikutus yksinkertaisesti lisääntyy.

Kun työntekijät tottuvat pyytämään ja antamaan apua, luottamus itseen ja työyhteisöön kasvaa. Kun työntekijä ymmärtää voivansa luottaa kollegoihinsa ja pyytää apua missä tahansa asiassa, he ovat myös innokkaampia jakamaan mielipiteitä. Kun työpaikka on turvallinen paikka pyytää apua, se rohkaisee työntekijöitä jakamaan rehellisiä ja rakentavia mielipiteitä, mikä johtaa luovempaan ja tuottavampaan työhön.

Tämä sisäisen viestinnän parantaminen ja aktivointi vaikuttaa myös työntekijöiden sitoutumiseen. Sisäisen viestinnän aktivoiminen auttamisen avulla on huomattava etu yrityksille, sillä yritysten, joilla on erittäin sitoutuneita työntekijöitä, on tutkittu olevan 21 prosenttia kannattavampia.

Vapaaehtoistyö työajalla on loistava tapa luoda auttamisen kulttuuria työpaikalle.

Auttaminen sitouttaa henkilöstöä - ja tuo säästöjä

Auttaminen osana yrityskulttuuria palkitsee epäsuorasti sitoutuneisuuden ja viestinnän kautta, mutta myös suorien säästöjen kautta.

Työntekijöitä on entistä vaikeampi sitouttaa, biljardipöydät toimistolla eivät enää riitä. Sen sijaan, että käyttäisit ylimääräistä rahaa uusien kykyjen houkuttelemiseen, sinun pitäisi ensin miettiä nykyisten työntekijöiden sitouttamista.

Uuden työntekijän palkkaaminen on tärkeä mutta kallis investointi. Työpaikkailmoituksen laatiminen ja mainostaminen maksaa. Haastattelut, päätöksenteko, työntekijän opastaminen, koulutus, laitteisto, tiimiytyminen, palkka sivukustannuksineen… Kaikki nämä ovat kuluja, jotka joudut maksamaan, jos et onnistu sitouttamaan työntekijöitäsi.

Avulias ilmapiiri yrityksessä on avain tällaisten kustannusten säästämiseen. Luottamus ja mahdollisuus pyytää matalalla kynnyksellä apua kollegoilta ilman häpeän tai nolostumisen vaaraa lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta. Avuliaamman työyhteisön ansiosta työntekijät pysyvät todennäköisemmin yrityksessä, mikä johtaa kestävään rekrytointiin. Tämä hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajaa.

Miten rakennan avuliaan työyhteisön? Auttaminen työkaluna työelämässä

Avun pyytäminen ei ole helppoa. Avun pyytämiseen liittyy edelleen paljon stigmaa ja esimerkiksi häpeän ja nolouden tunteita. Yritysmaailmassa avun pyytämiseen liittyy usein kiinni jäämisen ja kasvojen menettämisen pelkoa. Miten siis rakennamme avuliaita työyhteisöjä?

1. Tehkää yhdessä vapaaehtoistyötä

Auttamiseen liittyy olennaisesti onnistuminen ja yhteiset onnistumisen kokemukset. Näitä onnistumisen kokemuksia voi kerryttää myös tavallisen työarjen ulkopuolelta, esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistyötä työajalla. Vapaaehtoistyö on loistava tapa kerryttää onnistumisen kokemuksia. Käykää yhdessä talkoilemassa lähialueen yhdistyksessä tai viettämässä aikaa hoivakodissa. Vapaaehtoistyö on osa yhä useamman yrityksen kulttuuria ja syystä; se madaltaa kynnystä pyytää ja antaa apua ja auttaa ryhmähengen luomisessa.

Vapaaehtoistyö tiimiyttää ja tuo merkityksellisyyttä työarkeen.

2. Madaltakaa kynnystä pyytää apua

Avun pyytämisen kynnystä voi myös madaltaa esimerkiksi nimeämällä uusille työntekijöille mentorit työyhteisön sisältä, joilta voi kysyä tarvittaessa ne “tyhmät” kysymykset. Ei riitä, että toteatte ettei tyhmiä kysymyksiä ole. Avun pyytämisen kynnystä pitää aktiivisesti madaltaa.

3. Palkitkaa auttajia - ja avun pyytäjiä!

Auttaminen ei ole kilpailu, mutta pieni muistaminen on aina paikallaan. Palkitkaa julkisesti tai hienovaraisesti auttajia ja avun pyytäjiä kehuin ja kiitoksin ja vaikkapa pienin palkinnoin. Pieni muistaminen kannustaa koko työyhteisöä olemaan avoimempi ja pyytämään toisilta apua.

Auttaminen on loistava työkalu työkulttuurin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Avulias ja toisiinsa luottava työyhteisö on tehokas, luova ja sitoutunut. Auttaminen on myös helppo tuoda osaksi työyhteisön arkea, aloita jo tänään!

Gallant