Mahdollisuudet, saavutettavuus ja kestävyysongelmat digitaalisessa mainonnassa

Digitaalinen liiketoiminta tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia kasvuun ja laajentumiseen. Nykypäivänä yritykset hyödyntävät lukuisia digitaalisia alustoja, jotka avaavat ovia uusille markkinoille ja asiakassegmenteille. Digitalisaation myötä digitaalinen markkinointi on noussut tekijäksi, joka vaikuttaa merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen ja yritysten menestykseen. Perinteisten printti- ja ulkomainosten sijaan mediabudjetit suunnataan yhä enemmän digitaaliseen mainontaan – ja syystäkin. Verkkomainonnasta saadun datan avulla voidaan tarkasti mitata mainosten tehokkuutta ja luoda personoituja asiakaskokemuksia. Kuitenkin digitaalinen markkinointi, vaikka tarjoaakin saavutettavuutta ja mahdollisuuksia yrityksille, tuo mukanaan merkittäviä kestävyysongelmia.

Mahdollisuuksien ja vapauden rinnalla tulee vastuu ja velvollisuus

Maailmanmarkkinat ja globaali asiakaskunta ovat nyt helpommin saavutettavissa kuin koskaan globalisaation ja digitalisaation ansiosta. Verkkokaupat, sosiaalisen median alustat ja digitaaliset markkinointityökalut mahdollistavat yrityksille laajentumisen uusille markkina-alueille ja asiakaskunnan tavoittamisen maailmanlaajuisesti. Tämä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen verrattuna aikaan, jolloin kansainvälistyminen vaati usein suuria resursseja ja investointeja.

Digitalisaatio on tehnyt mainonnasta helpompaa, tehokkaampaa ja maailmanlaajuisempaa kuin koskaan ennen. Vaikka digitaalinen markkinointi onkin tehokas tapa tavoittaa kohdeyleisöjä kustannustehokkaasti, se tuo mukanaan merkittäviä kestävyysongelmia, joita harva edes huomaa ajatella. Mainonnan kasvava määrä on johtanut merkittävään digitaaliseen hiilijalanjälkeen, joka syntyy mainoskampanjoiden luomisesta, mainosten näkyvyydestä ja teknologisista prosesseista. Erityisesti huolta herättää mainonta, joka rohkaisee ylikuluttamiseen ja edistää ympäristölle haitallisten tuotteiden myyntiä, kuten pikamuodin kulutusta.

Kansainväliset kulutusjuhlapäivät, kuten Black Friday ja Cyber Monday, ovat kaikille tuttuja, ja niiden markkinointi alkaa usein jo viikkoja ennen varsinaista tapahtumaa. Kulutushysteriaa rakennetaan jo pitkään ennen päivien alkua, ja moni tunnistaa ilmiön, kun klikattuaan mainosta tai tehtyään Google-haun tietylle tuotteelle, samat mainokset alkavat seurata muualla verkossa ja sähköpostissa.

Monikanavainen markkinointi saattaa lähinnä ärsyttää kuluttajia, mutta sen negatiiviset vaikutukset ovat paljon laajemmat. Fifty-Fiven arvion mukaan tyypillinen digitaalinen mainoskampanja, joka sisältää mainosten tuottamisen, jakelun ja mittaamisen, tuottaa 323 tonnia hiilidioksidipäästöjä – vastaten 160 edestakaista lentoa Pariisin ja New Yorkin välillä. Ja kun otetaan huomioon, että arvioiden mukaan kuluttajat näkevät 6 000 - 10 000 mainosta päivittäin, on digitaalisten mainoskampanjoiden hiilijalanjälki varsin merkittävä.

Digitaalisen mainonnan ympäristövaikutukset

Tiesitkö, että…

  • jopa 80 % Black Fridayn aikana ostetuista tuotteista joutuu kaatopaikalle tai kierrätetään epäasianmukaisesti
  • tutkimusten mukaan yhden markkinointisähköpostin lähettäminen voi aiheuttaa keskimäärin 0.3 g CO₂-päästöjä, mutta luku voi nousta jopa 50 g, mikäli liitteenä on suuria tiedostoja
  • maailmanlaajuisen sähköpostilähetyksen ennustetaan nousevan 376,4 miljardiin päivässä vuonna 2025 

Ratkaisut ja kehityssuunta kohti vastuullisempaa mainontaa

Vaikka tieto lisää tuskaa, tietoisuus digitaalisen markkinoinnin ympäristövaikutuksista ohjaa alaa kohti vastuullisempia käytäntöjä. Ponnistelut keskittyvät luovien prosessien kestävyyteen, materiaalivalintoihin ja etätyöhön, vähentäen fyysistä matkustamista, keventäen myytävien tuotteiden materiaalien ympäristövaikutuksia sekä päästökompensointiin.

Tarkempi mainonnan kohdentaminen vähentää mainosten hukkunäkyvyyttä, eli kun mainokset näkyvät sivustoilla tai kohderyhmille, jotka eivät edusta mainostajan toivottua ideaaliyleisöä tai kerryttävät näyttökertoja bottien avulla, parantaen samalla mainosten tehokkuutta. Mainostajat voivat edistää vastuullista kuluttamista mainostamalla kestävämpiä tuotteita ja kannustamalla kestäviin valintoihin. Teknologiset innovaatiot, kuten Wi-Fi-verkkoon rajattu mainosten toimitus ja tiedostokoon optimointi, vähentävät mainosten energiankulutusta.

Yhteenveto

Liiketoiminnan digitalisaatio ja globalisaatio ovat tarjonneet yrityksille monia uusia mahdollisuuksia kasvuun, mutta samalla vaade noudattaa vastuullisia toimintatapoja kestävyysongelmien ratkaisemiseksi kasvaa – erityisesti mainonnan osalta. Tasapaino mahdollisuuksien ja ympäristövastuun välillä on oltava osa yhtälöä liiketoiminnan kasvaessa ja digimainontaa suunnitellessa.

Näin joulusesongin ja etenkin joulun jälkeisten alennusmyyntien kynnyksellä toivoisin, että ruudun toisella puolella muistetaan pitää vastuullinen kuluttaminen sekä markkinoilla toimiminen mielessä olit sitten kuluttajan tai mainonnan ammattilaisen asemassa.

Lue aiheesta lisää: 

Gallant